Firedoblet fare ved mobilbruk i bil

Nok en studie viser at handsfree ikke reduserer risikoen ved mobilbruk i bil.

Nok en studie viser at handsfree ikke reduserer risikoen ved mobilbruk i bil.

Å snakke i mobiltelefon i bilen er svært farlig, konkluderer en ny studie fra University of Western Australia. Og det hjelper ikke med handsfree, mener forskerne bak studien, melder BBC.

Det er ikke første gangen en studie kommer til denne konklusjonen. Et viktig spørsmål er om dette, hvis det bekreftes flere ganger, vil føre til endringer av lovverket. Mange land, deriblant Norge, skiller mellom mobilbruk i bil uten handsfree, som er ulovlig, og lovlig bruk med handsfree.

Den australske studien så på telefonloggen til 456 sjåfører som hadde fått behandling på sykehus etter bilulykker i byen Perth.

Mobilbruk de siste ti minuttene før ulykken økte sjansen for å krasje til det firedobbelte, hevder forskerne.

Det er mange muligheter for metodefeil når man studerer ulykker som faktisk har skjedd, for så å forsøke å forutsi fremtiden basert på dette. Antallet ulykker som er studert er også relativt lavt. Men hvis det ikke er begått andre metodefei,l er utslaget uansett så stort at dette er svært signifikant.

Til toppen