Firedobling til data i skolen

I sitt forslag til Statsbudsjett for 2000, legger Bondevik-regjeringen bare opp til mindre økninger i satsningen på IT. Det er bare skoleelevene som får et skikkelig påslag.

I sitt forslag til Statsbudsjett for 2000, legger Bondevik-regjeringen bare opp til mindre økninger i satsningen på IT. Det er bare skoleelevene som får et skikkelig påslag.

Regjeringen håper på en høy oljepris og har gitt mange av sine favorittområder store påplusninger. Men IT og telekommunikasjon er ikke en av dem - i Regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år får IT bare noen mindre økninger. Budsjettpostene for IT er spredd over mange departementer, men det er Lars Sponheim i spissen av Nærings- og Handelsdepartementet som sitter i førersetet.

Mer om Statsbudsjettet:

Ser man totalt på Regjeringens forslag er det utdanningssektoren som er vinneren.

Grunnskolen: Som ventet foreslår Regjeringen at skoleverket får 150 millioner kroner mer i 2000 enn i år (hvor tallet var 50 millioner kroner). Av disse 200 millioner kronene skal 75 millioner brukes til opplæring av lærerne. Videre går 20 millioner til utvikling av læremidler (både programvare og nettsider) samt 35 millioner kroner til forskning og utvikling. Staten legger opp til at man skal få resikulere 16.000 eldre PC-er fra næringslivet til grunnskolen i året. Dette ville gi hver skoleklasse fem maskiner hvert år.

Men 200 millioner kroner er ikke så imponerende dersom man sammenligner med bare hva Skattedirektoratets IT-budsjett til neste år: 300 millioner kroner.

I tillegg til IT-løftet for grunnskolen foreslår regjeringen at man øker antallet studieplasser til IT, men her er det ikke gitt ekstra midler.

Den andre store posten i regjeringens IT-satsing er Fondet for Forskning og nyskapning. Fondet har i dag en forvaltningskapital på tre milliarder kroner, noe regjeringen ønsker å øke til fire milliarder. Fondet står beskrevet under regjeringens IT-arbeid, men selv om IT-næringen kan søke om midler til nyetablering, må man dele med alle andre sektorer.

Men Regjeringen foreslår bare at man deler ut smuler. Her er postene:

- Et eget såkornfond for indre Østlandet, men budsjettet her er på fattige 30 millioner kroner.

- 41 millioner kroner til teleforskning, en økning på 5,5 millioner kroner fra i fjor.

- 25 millioner kroner i kapital til Norsk Språksenter på Voss

- Øke tilskuddet for høyhastighetskommunikasjon fra to til 20 millioner kroner

- IT- og kunnskapssenter på Fornebu får 45 millioner kroner

- 25 millioner kroner mer til språkforskning

- Økt budsjett for telemedisinforskning på 5 millioner kroner

Du kan finne hele statsbudsjettet på lenken til Odin under.

Til toppen