Firefox skal bli ny

Utforsker omfattende endringer i brukergrensesnittet.

Firefox skal bli ny
Ny meny og ny fanefunksjonalitet er blant endringene som kanskje kommer i Firefox 25. Bilde: digi.no

Mozilla er i ferd med å bygge om brukergrensesnittet til Firefox. Det er etter alt å dømme i Firefox 25 at den nye designen skal innføres. Allerede nå er det mulig å teste en spesiell «nightly»-versjon av nettleseren basert på et utkast til den nye designen. Redesign-prosjektet kalles for Australis.

Det er i særlig grad toppen av nettleseren som skal endres. Menyfeltet som i dag vises øverst til venstre, blir fjernet. I stedet gjøres en helt ny meny tilgjengelig via et ikon på verktøylinjen ved siden av adresse- og søkefeltet. Det nye menyfeltet er mer oversiktlig, men inneholder i utgangspunktet langt færre elementer enn dagens. Til gjengjeld skal brukeren enkelt kunne velge mellom hvilke elementer som faktisk skal vises i menyen.

Den gamle menylinjen er likevel fortsatt tilgjengelig og kan aktiveres via en sprett-opp-meny som kommer fram når man høyreklikker på toppfeltet i nettleseren.

Testversjonen av det som etter hvert skal bli Firefox 25, har et omfattende brukergrensesnitt for tilpasning av nettopp brukergrensesnittet til nettleseren.
Testversjonen av det som etter hvert skal bli Firefox 25, har et omfattende brukergrensesnitt for tilpasning av nettopp brukergrensesnittet til nettleseren. Bilde: digi.no

Faner

Fanene er et annet område hvor det i dette utkastet er blitt gjort en del større endringer. Toppen av den aktive fanen er avrundet, mens de øvrige fanene er mer innlemmet i bakgrunnen. Dersom man har mange faner åpne, vil raden med faner kunne skyves fram og tilbake, slik at skjulte faner kommer til syne. Det gjør at man kan ha mange faner på én og samme rad, uten at de blir så små at de ikke er til å kjenne igjen.*

I motsetning til flere andre nettlesere, har Firefox fortsatt et eget søkefelt som tar opp plass i toppfeltet. Men det er frivillig å ha dette framme, for den samme søkefunksjonaliteten finnes også i adressefeltet.

I et intervju med TechCrunch forteller Jonathan Nightingale, Mozillas teknologisjef for Firefox, at målet med Australis er å designe en nettleser som er like kapabel som dagens, men som er enklere å bruke. Designgruppen skal blant annet se på hvordan brukerne faktisk benytter nettleseren i dag, for deretter å designe brukeropplevelsen rundt dette.

Som nevnt er designen som nå vises fram bare et utkast, noe som betyr at den endelige versjonen, som kan ventes i oktober, kan se ganske annerledes ut.

* Oppdatering: Som en leser påpeker, er ikke dette ny funksjonalitet, selv om det blir omtalt som dette i Techcrunch-intervjuet med Nightingale.

    Les også: