Firefox skal sluke mindre minne

Forsøker å løse betydelig lekkasjeproblem knyttet til utvidelser.

Firefox skal sluke mindre minne
Mozillas nettleser, Firefox, skal bli mer gjerrig i minnebruken. Bilde:

Nettleseren er den viktigste og mest brukte applikasjonen for stadig flere pc-brukere. Derfor er ikke bare mulighetene nettleseren gir, men også ressursbruken av avgjørende betydning.

Firefox har i mange år blitt ansett som noe av en slukhals når det gjelder bruken av minne. Selv om minnebruken i flere omganger har blitt redusert kraftig, er det nettopp minnebruken som har fått en del til å velge seg en annen og mindre ressurskrevende nettleser.

I Mozilla, som utvikler Firefox, finnes det et prosjekt som kalles for MemShrink, som blant annet til å forbedre ryktet til Firefox, samt bedre nettleserens ytelse og stabilitet, ved å redusere minnebruken.

I et blogginnlegg denne uken skriver Mozilla-utvikleren Nicholas Nethercote at minnelekkasjer i forbindelser med nettleserutvidelser er en viktig årsak til at minnebruken til Firefox bare øker og øker så lenge den ikke startes på nytt.

Den antatt viktigste årsaken til dette kalles for «Chrome-to-Content leaks». Mozilla skal nå ha funnet en løsning på dette, noe Nethercote omtaler i sitt innlegg.

Hvor stor effekt endringen vil ha, avhenger av hvilke nettleserutvidelser som er installert, men tidligere tester viser at minnebruken i et gitt scenario har blitt redusert fra 800-900 megabyte til 230 megabyte etter mange timer bruk. Ved oppstart brukte nettleseren 170 megabyte RAM både før og etter at den nye koden var tatt i bruk.

Merkbart for mange

Nethercote skriver at redusert minnebruk har betydning ikke bare for maskiner med lite minne, som stadig må bedrive paging til harddisker, men også for maskiner med overflod av RAM. Årsaken til dette oppryddingsprosesser som «garbage collection» og «cycle collection», som fører til at Firefox stopper opp en kort stund om gangen.

Lengden på disse pausene er ifølge Nethercode omtrent proporsjonal med størrelsen på heap-minne som til enhver tid brukes. Han legger til at Firefox snart vil få støtte for «incremental garbage collection», noe som vil føre til at en del av pausene vil bli kortere.

Nå har det vist seg at forbedringen som planlegges ikke er helt uten problemer. Samtidig som at den har redusert en rekke vanlige lekkasjer fra nettlesertillegg, ser det ut til at noen nye har oppstått. Disse skal være knyttet til tillegg laget med eldre utgave av Add-on SDK. I verste fall må disse bygges på nytt.

Det er likevel ventet forbedringen vil være inkludert i Firefox 15, som etter planen skal gis ut den 28. august.

    Les også: