FireWire med dobbel hastighet innen fire måneder

Den neste generasjonen av FireWire, eller 1394, ventes å bli tilgjengelig i løpet av første kvartal av 2000, det vil si nesten ett år før USB 2.0 dukker opp.

Den neste generasjonen av FireWire, eller 1394, ventes å bli tilgjengelig i løpet av første kvartal av 2000, det vil si nesten ett år før USB 2.0 dukker opp.

Perifere enheter som kobles til dagens datamaskiner får stadig større kapasitet. Dette gjenspeiles i at behovet for å kommunisere raskt med datamaskinen også øker. Det finnes i dag flere standarder for kommunikasjon mellom de perifere enhetene og datamaskinene, men for vanlige databrukere vil USB og IEEE 1394/FireWire trolig bli de som benyttes mest.

USB, som først og fremst er Intels teknologi, ventes å komme i en ny utgave sent neste år. USB 2.0, som utgaven heter, vil ha en båndbredde på 480 Mbps - flere ganger raskere enn dagens utgave. Så godt som alle PC-er og Macintosh-maskiner tilbyr USB i dag.

1394 er først og fremst Apples teknologi. Denne standarden har allerede en båndbredde på 400 Mbps. 1394 Trade Association lover ifølge The Register at neste generasjon av teknologien, 1394b, vil bli tilgjengelig for PC-produsenter og produsenter av konsumentelektronikk mot slutten av første kvartal av år 2000. Den nye utgaven vil få dobbelt så høy båndbredde, det vil si 800 Mbps.

Til tross for at 1394 både i dag og i overskuelig framtid vil være USB teknisk overlegen, er det få innen PC-verdenen som støtter teknologien aktivt. Ifølge The Register er det kun Sony, Fujitsu og Apple selv som enten leverer eller planlegger å levere datamaskiner med 1394. Da hjelper det lite at James Snider, formannen i 1394 Trade Associating, hevder at 90 prosent av alle videokameraer som vil lanseres i Japen neste år vil ha 1394-kontakt, eller at Sony mener at 1394 vil bli grunnlaget for tilknytning av alle digitale hjemmeapparater. Du får normalt ikke 1394 til PC-en din uten at du ettermonterer det selv.

Problemet med 1394 er kanskje at det er forut for sin tid. Selv om båndbreddekravene som nevnt øker, er det grenser for hvor mye og raskt en vanlig bruker ønsker å sende til de eksterne enhetene. Skrivere, som er den vanligste formen for perifert utstyr, begrenses i dag ikke av overføringshastigheten fra PC-en, men av selve skrivermotoren. Skriveren skriver ikke raskere ut selv om den får dataene dobbelt så raskt. En fordel med skrivere med 1394-grensesnitt er at de kan skrive ut innhold fra andre 1394-enheter uten at prosessen må styres fra en PC.

De enhetene som mest vil tjene på bruk av slike raske overføringsteknologier er digitale videokameraer og harddisker. Slike videokameraer selges det jo en del av, men eksterne harddisker vil nok også i overskuelig framtid være et nisjeprodukt.

Til toppen