FIRM kalkulerer med underskudd

FIRM, firmaet som forsøker å innynde seg overfor de tradisjonelle analytikerne med research-orienterte web-løsninger, går stadig i minus. Fire millioner kroner i 1997 var økt til fem i fjor og øker sannsynligvis ytterligere i år. Men gründer Bjørn Haugland er slett ikke bekymret.

FIRM, firmaet som forsøker å innynde seg overfor de tradisjonelle analytikerne med research-orienterte web-løsninger, går stadig i minus. Fire millioner kroner i 1997 var økt til fem i fjor og øker sannsynligvis ytterligere i år. Men gründer Bjørn Haugland er slett ikke bekymret.

Bjørn Haugland startet opp analyseinstituttet Feedback Research på 80-tallet og ble millionær etter å ha solgt sin andel av selskapet til svensker i 1995. En del av overskuddet brukte han på å starte internettselskapet FIRM (Future Information Research Management) i 1996.

Tre år etter har han klart å stable på beina et selskap på 12 personer som skal selge seg inn, ikke minst overfor den eksisterende bransjen han forlot da han solgte seg ut. FIRM har utviklet en web-basert programvare (Confirm) for koordinering, innhenting og rapportering av markedsdata.

De satser på at den skal fungere som en koordinerende programvare for kundene og markedsanalyseinstuttene. Ifølge Haugland har de i øyeblikket 25 kunder i store og små prosjekter.

Likevel var ikke omsetningen mer enn to millioner kroner i fjor. I år skal det økes til syv millioner. Og antall ansatte skal opp i 14.

- Vi har ikke mange kunder og skulle gjerne hatt flere store. Det er jeg sikker på at vi får etter hvert, ikke minst fordi vi har tre store i kikkerten. Får vi dem i havn, er det ikke sikkert at resultatet i år kommer til å bli så negativt, sier Haugland.

Han har beregnet et maksimalt dårlig år i 1999 med et underskudd på mellom fem og syv millioner før det begynner å gå rette veien. I fjor måtte han ut i to emisjoner på tre millioner hver (sluttresultat 1998: minus fem millioner).

Nå står selskapet foran en ny emisjon.

- Vi har maksimum burn-rate i øyeblikket. Det som er morsomt er imidlertid at vi nesten utelukkende får gjenkjøp.En kunde har kommet igjen bortimot ti ganger, sier han.

Det er nesten bare privatpersoner som har investert i selskapet. Haugland har også maktet å hente inn investorer fra analysebransjen. Samarbeidspartnerne Norsk Statistikk (NorStat) på Lillehammer gjør mye av feltarbeidet via FIRM. Det samme gjør datterselskapet til Ness & Bull-Hansen, Interview.

Begge disse er inne på eiersiden, i likhet med analysebyrået 4 Fakta som har besluttet å legge alle sine research-produkter over på FIRMs programvare Confirm.

Til toppen