First Tuesday-møte med Microsoft-protest

Politikere, Microsoft og 1200 andre IT-interesserte møter mandag kveld en demonstrasjon mot at Microsoft ikke følger åpne standarder på Internett.

Politikere, Microsoft og 1200 andre IT-interesserte møter mandag kveld en demonstrasjon mot at Microsoft ikke følger åpne standarder på Internett.

Demonstrasjonen mot Microsoft arrangeres i forbindelse med First Tuesdays arrangement mandag ettermiddag i Oslo, der en rekke politikere blir utspurt om sine syn på IT-politikk. Men i forkant av partilederutspørringen, kommer en av arrangements sponsor Microsoft til ordet under tittelen "Neste generasjons internett".

Demonstrasjonen som blant annet støttes av Elektronisk Forpost Norge og Norwegian Unix Users Group, arrangeres blant annet av Håkon Wium Lie og Vidar Bakke. Lie er teknologisjef i Opera og står blant annet bak Cascading Style Sheets. Bakke er leder av i Norwegian Unix User Group.

I en pressemelding fra aksjonistene heter det at nettet har blitt en viktig fellesgode. Den raske utbredelsen og den høye nytteverdien skyldes ikke at teknologien er spesielt avansert, men heller at dataformatene og overføringsmekanismene er beskrevet i åpne standarder. Standardene er utviklet av organisasjoner der alle kan delta og kontrolleres ikke av private monopol. Åpne standarder er til beste for både brukere og leverandører. Brukerne kan velge mellom flere tjenester og mer programvare, mens programvareleverandører får tilgang til et større marked.

Gruppen mener Microsoft ikke støtter åpne standarder, men bruker i stedet sitt monopol til å fremme proprietære dataformater. Dokumenter laget med verktøy fra Microsoft forurenser webben og ødelegger dermed et viktig elektronisk fellesgode, heter det.

Gruppen oppfordrer det offentlige til ikke å lagre eller distribuere informasjon på en måte som tvinger brukerne til å akseptere lisensbetingelsene til Microsoft og inneha siste versjon av produktene fra Microsoft for å kunne kommunisere med statlige- og kommunale etater, og anmoder deltagere og politikere på FirstTuesday-arrangementet til å markere motstand mot Microsoft ved ikke å bruke programvare fra Microsoft på nettet.

Til toppen