First we take Manhattan - then we take Berlin

Onsdag ble det kjent at Martin Furuseth blir Telenors mann i Viag Interkom, selskapet som skal utfordre Deutsche Telekom på hjemmebane. Med totale investeringer på 32 milliarder kroner, der Telenor står for en tidel, er ambisjonen balanse i løpet av fem år. Og da er kanskje Furuseth på vei til gårdsbruket på Øvre Romerrike. - Ikke usannsynlig sier Martin Furuseth i et intervju med digi:tele.

Onsdag ble det kjent at Martin Furuseth blir Telenors mann i Viag Interkom, selskapet som skal utfordre Deutsche Telekom på hjemmebane. Med totale investeringer på 32 milliarder kroner, der Telenor står for en tidel, er ambisjonen balanse i løpet av fem år. Og da er kanskje Furuseth på vei til gårdsbruket på Øvre Romerrike. - Ikke usannsynlig sier Martin Furuseth i et intervju med digi:tele.

Etter å ha kjøpt IT-selskap i Norge i fjor for en milliard kroner, sa administrerende direktør i Telenor Bedrift, Martin Furuseth, ja takk da han ble tilbudt en av de fem toppstillingene i tyske Viag Interkom, selskapet som skal utfordre Deutshe Telekom på hjemmebane.

Furuseth vil følge Telenors største investering utenfor Norge noen sinne. 3,2 milliarder kroner har Telenors styre klarert for investeringer i Europas største IT-marked. Beløpet er alene større en det Telenor har investert i det norske GSM-nettet, noe mindre om en legger til NetComs GSM-nett. Men dette er likevel lite når tungvektere som British Telecom og Viag deltar i prosjektet med 14,4 milliarder kroner hver.

Grunnlaget for satsingen i Tyskland er likevel Viag, som blant annet er sterkt inne på energiproduksjon med tyngdepunktet i Bayern. Selskapet har derfor et fastnett som bare krever diverse supplering for å kunne kalles for landsdekkende.

- Selskapet har en lisens for utbygging av et fastnett i Tyskland og sitter også med en lisens på et DSC-1800 mobilnett. Kombinasjonen av mobil og fastnett gjør at selskapet har store muligheter, mener Furuseth, som tar med deg mange erfaringer fra Telenor som er nyttige å ha. Avtalen med Viag Interkom er for fem år, og i løpet av den tiden skal selskapet være i balanse.

- I praksis bygger vi en organisasjon fra bunnen av uten den tyngende arven som både Telenor og Deutshe Telekom har i dag. Vi har en nøktern forretningsplan å forholde oss til, og den angir også når vi skal nå hvilke mål, sier Furuseth som også ser fram til å få finslipt tysken. - Språket er aldri blitt praktisert i særlig grad, sier Telenor-direktøren, som tross det har holdt vedlike og utviklet ungdomsskoletysken takket være tyske motorblader i 20 år.

Norsk kontra tysk lederkultur - som har bortimot like mange fellestrekk som dag og natt - blir også en erfaring å ta med for Furuseth. Dette innebærer blant annet en lønn som Telenors konserndirektør Tormod Hermansen kan se langt etter, til tross for hans 1,28 millioner kroner. Og et internasjonalt miljø der Martin Furuseth kan drømme om å høre fornavnet sitt, siden omgangen ifølge velinformert hold skulle bety tiltaleformen "Herr Furuseth".

- Jeg har fått være med på mye i Telenor, blant annet å bidra til å bygge opp et IT-selskap. Balansert når en ser på forholdet mellom data og telekom, men mindre balansert om en ser på forholdet til konkurransen i Norge. Vi er der vi skal være i forhold til den visjonen vi satte oss for noen år siden, sier han.

Den nye visjonen innebærer en omsetning på 25-30 milliarder kroner i løpet av fem år.

- Akkurat nå preges organisasjonen av prosjektorientering, der alt som skjer burde skjedd for to måneder siden, med to av fem toppsjefer operative.

Første oppgave for Furuseth og hans kolleger er å skaffe seg mange flere kolleger gjennom en nødvendig og massiv bemanningsutvidelse, i første rekke tyskere, men også folk fra BT og Telenor. Deretter starter den virkelige jobben som skjer i et marked med hard konkurranse, spesielt på mobilsiden.

- Deutsche Telekom er heller ikke lenger den største mobilaktøren i landet, de ble nettopp passert av Mannesmann. I tilllegg sitter en annen gruppe med en DCS-1800 lisens og er i ferd med å bygge opp sitt mobilnett, slik at dette ikke blir noen badetur akkurat, selv om det er et potensial å hente med en mobiltelefonpenetrasjon i landet på syv prosent.

Martin Furuseth har permisjon fra Telenor og han kan komme tilbake til selskapet. Om han gjør det, kommer han nok midt i flyttesjauen ut til Fornebu, om Hermansens flytteplaner realiseres. Furuseth spår at det Telenor han da kommer tilbake til - på en eller annen måte - er svært forskjellig fra i dag. Den internasjonale omsetningen er større enn den nasjonale, organisasjonen er slankere og mer effektiv med nye IT-støttesystemer som gjør kundeinformasjonen mer strømlinjeformet, markedsandelene er lavere, men en vil se et større mangfold av tjenester. Og til tross for flere aktører er Telenor fremdeles dominerende, tror han.

1. januar er deadline for mange nasjonale og internasjonale teleaktører. I dag foregår en tildels omfattende posisjonering for å skaffe seg et best mulig utgangspunkt til en rekke telemarkeder liberaliseres. Furuseth mener at det er vanskelig å spå hvordan styrkeforholdene vil utvikle seg, men mener likevel at de aller fleste aktørene vil finne seg partnere blant annet gjennom gjensidige kjøp av aksjeposter.

- Men Telenor heter hok fremdeles Telenor og ikke Concert Norge, sier Furuseth, som tror at Telenor har fått et mangfold av nasjonale eiere innen han vender tilbake til Norge.

- Og da er du kanskje på vei tilbake til gården på Øvre Romerrike?

- Jeg ser ikke bort i fra det. Lønnsinvået i Tyskland er også slik at jeg kan trekke meg tilbake da, sier den påtroppende Viag-toppen.

Martin Furuseth er allerede "tidligere ansatt" i Telenor, og starter i sin nye jobb i München 2. mai.

Til toppen