Firstmile vant mot Lastmile

Firstmile Norway har vunnet hvertfall første runde i saken mellom Last Mile Communiation AS og Firstmile Norway AS.

Bakgrunnen for søksmålet Last Mile anla mot Firstmile Norway AS var likheten i navnene Firstmile og Last Mile, som saksøker mente kunne medføre forveksling.

Saksøkte så seg ikke enige i dette, og påpekte også at ved å frata Firstmile retten til å bruke navnet, så ville dette langt på vei åpne muligheten for at man kan monopolisere faguttrykk.

Firstmiles advokat, Andreas Galtung, er meget godt fornøyd med dommen fra Oslo Tingrett, og uttaler bl.a. følgende:

”Dommen dreide seg særlig om i hvilken grad faguttrykk skal kunne monopoliseres. I så måte er denne dommen prinsipielt viktig. Jeg synes nok selv at resultatet var ganske opplagt og er dermed ikke helt enig den tvil dommen gir uttrykk for.”

Til toppen