Fjærvoll angrer ingenting

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll mener han gav Stortinget alle relevante opplysninger i saken om fujonen mellom Telenor-Telia. I høringen legger Fjærvoll i realiteten skylden på svenskene for at fusjonen gikk i vasken.

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll mener han gav Stortinget alle relevante opplysninger i saken om fujonen mellom Telenor-Telia. I høringen legger Fjærvoll i realiteten skylden på svenskene for at fusjonen gikk i vasken.

Fjærvoll sa under høringen i dag at aksjonæravtalen gikk foran vedtektene, men var ikke villig til å legge skylden på svenskene selv om han mellom linjene mer enn antydet at skylden for at det gikk galt var at svenskene ikke ville oppfylle aksjonæravtalen.

Statsråden pekte på at aksjonæravtalen går foran vedtektene dersom det er strid mellom avtalene, og han understreket at det ikke var noen tvil om hva som gjaldt om det ble uenighet,

Departementsråd Per Sanderud bekreftet at partene forhandlet på engelsk. Senere ble avtalen oversatt til norsk og svensk, slik at det ikke burde være tvil om innholdet. Fjærvoll påpekte at det var den engelske teksten som skulle gjelde.

- Jus har aldri vært problemet, sa Fjærvoll. - Når aksjonæravtalen ikke lenger følges av den ene parten, oppstår det et problem, sa han og avviste at han noen gang hadde handlet i strid med råd fra Telenor eller de norske styrerepresentantene i Telenor-Telia styret.

Til toppen