Fjerde telesjef på 18 måneder

Telia Danmark fikk torsdag sin fjerde direktør på halvannet år etter at Beate Bentzen valgte å slutte etter interne omorganiseringer i Telia. I realiteten ble hun fratatt det meste av makten i det danske selskapet.

Bentzen rakk å sitte ni måneder i stillinger som sjef for Telias danske virksomhet, men setter likevel rekord for Telia Danmark som brukte tre sjefer i ni månedersperioden før Bentzen.

Niels Rabøl konstitueres i sjefs-stolen inntil videre, og vil i motsetning til Bentzen ikke ha operativt ansvar. For nå styres den danske virksomheten, og for så vidt all annen virksomhet i Telia direkte fra Sverige.

Det var problemet for Beate Bentzen, som kom fra sjefsstillingen i Telias danske kabel-TV selskap Stofa da hun ble plukket av Jan-Åke Kark til å bekle den danske uriaspost. Bentzen, som er norsk født og dansk gift, sa nei takk da hun ble tilbudt en stilling i Telia i Stockholm og har derfor valgt å slutte.

Allerede for en måned siden så Bentzen at jobben hennes forsvant ved at all Telias utlandsvirksomhet ble omorganisert. I alle 38 land skal de ulike forretningsenhetene styres fra Sverige. Da Kark sluttet onsdag forsvant også den støtten hun hadde hatt internt i selskapet.

- Omorganiseringen betød at min stilling falt bort. Fremover skal det være en administrerende direktør i navn. I praksis blir det bare snakk om en landsjef. Alle de fire forretningsområdene skal styres av en international ledelse, sier Beate W. Bentzen til danske Computerworld. Hun var heller ikke interessert i en stilling på et lavere nivå.

Bentzen opplevde at fusjonen mellom Telenor og Telia sprakk like etter at hun overtok sjefsjobben i Danmark. Hun erstattet svenske Jörgen Håkansson, som ble sendt til Danmark som midlertidig sjef etter Kaj Juul-Pedersen som ble tilbudt erstatningsjobb i Polen. Juul-Pedersen overtok sjefsjobben da Claus Jacobsen sluttet. Jacobsen er forøvrig i dag sjef for Tele 1 Europe i Danmark.

Til toppen