Fjernarbeid flytter jobber fra USA til India

Indisk programvareindustri lokker til seg oppdrag med høy ekspertise til rimelig pris. Samtidig fremmer IT en tendens der også ikke-spesialister kaprer jobber fra amerikanerne.

Flere amerikanske selskaper leverer kundestøtte og support - og andre oppgaver egnet for "fjernprosessering", der hovedtyngden av arbeidet utføres av folk i land som India, Malaysia, Filippinene - og Irland. Mercury News siterer analyseselskapet Input som mener at dette genererte en samlet omsetning i USA og Canada i fjor på 9,5 milliarder dollar, og kostet USA tilsvarende 116.000 helårs arbeidsplasser. Det samlede markedet for slike tjenester i USA skal være 23 milliarder dollar, ifølge IDC.

Med sine langvarige engelsktalende tradisjoner og høy oppmerksomhet på IT er India spesielt aktiv på dette markedet. Nye ideer dukker stadig opp, blant annet er det etablert tjenester der amerikanske leger dikterer sykehusjournaler lokalt, og overfører inntalte filer til indiske tjenester der journalene utfylles før de replikeres over nettet. India tror slik virksomhet kan sysselsette en million innen ti år, og generere en omsetning på 18 milliarder dollar.

IT åpner med andre ord to typer muligheter for India. Den ene er innen programvareutvikling, et område for høyt utdannede spesialister som bidrar med fire milliarder dollar i eksportert verdi i år. Den andre er innen fjerntjenester som for tiden er godt betalt, men som ikke gir særlig rom for personlig utvikling, og som dessuten kan forsvinne til andre land der folk kan være villige til å ta seg dårligere betalt.

Les om Bill Gates og Microsofts Asia-satsing i disse artiklene:


Bill Gates: IT-keiser i India
India: Lokale giganter i allianse med Microsoft
Indias statsminister i samspill med begge Bill
Microsoft trapper opp egen virksomhet i India
Bill Gates vil ha MIT Media Lab i India
Sterk framgang for Malaysias "Multimedia Super Corridor"
Gates - statsministerkamerat i Malaysia
Microsoft: Drahjelp til IT i Malaysia
Gates fletter et internasjonalt nett for Microsoft