Fjernavleser for strøm skal styre hjemmet

Telenor Cinclus-sjef Ivar Groth håper myndigheten vil påby teknologi for smart strømsparing.

Telenor Cinclus-sjef Ivar Groth håper myndigheten vil påby teknologi for smart strømsparing.

Fjernavlesning av strøm har vært et mål kraftbransjen har jobbet med siden slutten av 80-tallet. Nå er det klart for å ta av, hevder Telenor Cinclus, som i dag offentliggjorde partnerskap med Skagerak Energi. Skagerak går inn på eiersiden med 34 prosent av aksjene, i en avtale som verdsetter selskapet til 110 millioner kroner.

- Det som tilsier brattere vekstkurve nå er etterspørsel fra energiselskapene, som ønsker en tettere kobling mot kundene sine og muligheten for å gi dem flere tilbud. Dessuten er det et ønske fra myndighetene, og i Sverige har de vedtatt at alle husstander skal ha slike måleravlesere innen 2009, sier administrerende direktør Ivar Grothe.

Han håper at et tilsvarende påbud kan komme i Norge innen kort tid.

Selskapet har designet en egen boks, som de nå skal installere i 30.000 hjem blant Skagerak Energis kunder. Boksen skal være laget slik at den kan brukes til langt mer enn strømavlesning. Planen er å la andre tjenesteleverandører bruke boksen som et kontaktpunkt mot kundene.

- Vi har et grensesnitt som gjør at andre kan bruke dem i sin tjenesteproduksjon, dette er et viktig element, sier Grothe.

Boksen vil i utgangspunktet bruke GPRS for å kommunisere med sentralen, men skal også kunne bruke andre nett. Å bruke strømnettet kan være aktuelt, men er ikke egnet som hovednett for satsingen, mener Grothe.

For kommunikasjon lokalt i husholdningen er førsteutgaven utstyrt med Bluetooth og WLAN, og snart kan det bli utvidet.

- Zigbee er en høyaktuell teknologi, sier Jan Tore Meren, styreformann i Telenor Cinclus.

Zigbee er en ny og spennende standard for trådløs kommunikasjon i hjemmet, som man håper skal utstyre alle typer gjenstander i hjemmet med billig trådløs styring. Det gjelder alt fra lys til alarmer, termostater, målere og det meste annet elektronisk. Norske Chipcon er blant lederne innen Zigbee-utvikling.

Dermed kan boksen, hvis selskapet lykkes, brukes til ting som å sjekke om man har glemt å skru av kaffetrakteren eller kokeplater via mobilen.

Målet for selskapet er å bli en av de store på markedet for automatisk måleravlesning i Norden. De er med i flere pågående anbud i Sverige.

Av konkurransehensyn vil de ikke si hvor mye boksen koster, sier Groth. Men det er ikke lønnsomt for Skagerak i første omgang, og det er netteierne som må ta kostnaden. Denne bransjen er regulert slik at de heller ikke kan skyve kostnaden over på kundene.

Cinculus er derfor avhengige av nye regler fra myndighetene for å lykkes i Norge. Kundene får nytte tilsvarende mellom 300 og 500 kroner i året med disse boksene, mener Groth. Han håper netteierne vil få tillatelse til å kreve deler av dette beløpet.

Da NVE vurderte påbud om slike avlesere for to år siden, konkluderte de med at det var for dyrt. Nå er det mye biligere, sier Groth.

Selskapet hevder at bedre avlesning minutt for minutt, kan gi mulighet for nye strømabonnementer, der man betaler ulik pris gjennom dagen, og der kundene betaler prisen når de bruker strømmen, ikke et gjennomsnitt av hver periode.

Dette skal gi kundene mer oversikt, hevder de, og energiselskapene slipper at folk manipulerer forbruket, ved å underrapportere i perioder med høy pris.

Til toppen