HelseID, felles infrastruktur og arkitektur 

Fjerner en plage og tidstyv i hverdagen ved norske sykehus og 17.000 virksomheter

– Vi skynder oss sakte med å bygge ny digital grunnmur, sier Hans Löwe Larsen i Direktoratet for e-helse.

Mange pålogginger daglig har skapt frustrasjon, og er nok en medvirkende årsak til at helsesektoren har slitt med å få full anvendelse av eksisterende systemer, mener seniorrådgiver Hans Löwe Larsen. Han leder det viktige programmet som skal sørge for bedre samhandling, felles standarder, arkitektur og infrastruktur.
Mange pålogginger daglig har skapt frustrasjon, og er nok en medvirkende årsak til at helsesektoren har slitt med å få full anvendelse av eksisterende systemer, mener seniorrådgiver Hans Löwe Larsen. Han leder det viktige programmet som skal sørge for bedre samhandling, felles standarder, arkitektur og infrastruktur. (Foto: Camilla Smaadal, Direktoratet for e-helse)

– Vi skynder oss sakte med å bygge ny digital grunnmur, sier Hans Löwe Larsen i Direktoratet for e-helse.

HelseID er med en flunkende ny felles autentiseringsløsning bare første trinn på en lang ferd mot et helsevesen med bedre samhandling.

Til toppen