Fjernet skittkasting på et blunk

PC-Systemer hadde lagt ut en rekke påstander om sin konkurrent Guru Software på sine web sider. Da Guru Software sendte ut en pressemelding hvor de understreket uriktigheten i påstandene, var sidene fjernet.

PC-Systemer hadde lagt ut en rekke påstander om sin konkurrent Guru Software på sine web sider. Da Guru Software sendte ut en pressemelding hvor de understreket uriktigheten i påstandene, var sidene fjernet.

Guru Software ble for kort tid tilbake kontaktet av en kunde som forundret seg over endel merkelig informasjon på PC-Systemer sine web-sider Påstander som at Guru Office "er oversatt til norsk fra et demosystem fra en amerikansk programvareprodusent" var brukt som et ledd i markedsføringen av PC-Systemers eget alternativ, Rubicon.

Guro Software reagerte på påstandene ved å sende ut en pressemelding der de tilbakeviste til sammen fem påstander som de mente medførte uriktighet. Når pressemeldingen kom ut, var imidlertid sidene fjernet.

- Vi har hatt en opprydning på hjemmesidene vår, forklarer administrerende direktør i PC-Systemer, Per A. Boasson til digi. Etter en samtale med sin IT-sjef, legger han til at sidene det er snakk om mer var å betrakte som interne notater enn offisielle dokumenter fra PC-Systemer. Boasson sier at han heller ikke tror dokumentene hadde noen lenke fra hovedsiden til PC-Systemer.

- Å finne disse dokumentene på våre sider kan sammenlignes med å finne en notatblokk på bussen, sier Boasson.

Administrerende direktør i Guru Software, Eilert Hanoa, tilbakeviser Boassons påstander om at det ikke fantes noen lenke til sidene.

- Jeg har lastet ned html-koden til sidene. Dette er håndfast bevis på at lenken fra forsiden eksisterer, sier Hanoa til digi. Han legger til at han er sjokkert over Boassons uttalelse om at html-sidene er å betrakte som en "notatblokk på bussen".

- At dette er PC-Systemers holdning til informasjon på Internett, forundrer meg. I prinsippet betyr dette at PC-Systemer kjøpte notatblokker for 35 millioner kroner når de kjøpte Win.HLP, sier Hanoa.

Guru Software uttalte i sin pressemelding at de har vurdert rettslige skritt mot PC-Systemer. Etter at sidene ble fjernet vil dette trolig ikke bli gjennomført.

Til toppen