- Flagstad vil ha oss som forhandlingsmotpart

Men Per Morten Hoff og IKT-Norge vil ikke bli en del av en «gammel og utdatert» arbeidsgiver-struktur

- Flagstad vil ha oss som forhandlingsmotpart
(Bilde: Per Ervland)

Men Per Morten Hoff og IKT-Norge vil ikke bli en del av en «gammel og utdatert» arbeidsgiver-struktur

Bransjeorganisasjonene IKT-Norge utarbeidet en lønnsstatistikk som viste at lønnsoppgjøret for bransjen i år endte med en snittøkning på 5,9 prosent.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-Forbundet reagerte kraftig, både på statistikken og på at IKT-Norge med dette blander seg inn i lønnsoppgjøret, uten selv å være en formell part. Han var spesielt kritisk til at de som arbeidstagerorganisasjon ikke fikk tilgang til denne statistikken.

    Les også:

Nå slår Per Morten Hoff og IKT-Norge tilbake.

- Vi er ikke bundet til noen av partene i lønnsoppgjøret, sier Per Morten Hoff til digi.no.

Han viser også til at det på ingen måte er noe nytt at IKT-Norge utarbeider lønnsstatistikk for og med sine medlemsbedrifter.

- Vi har i mer enn 10 år gjennomført lønnsstatistikk. De siste 5 årene er det Mercer som har laget statistikken for IKT-Norge. Mercer gjennomfører denne typen lønnsstatistikk over hele verden, og statistikken bygger på meget eksakte stillingsbeskrivelser, sier Hoff.

Han avviser at arbeidstagerforeningene nektes tilgang til statistikken.

- Det er mulig å få kjøpe undersøkelsen, men det går via Mercer. Hvis du putter tall inn så får du statistikken gratis, sier Hoff.

Det gjør IKT-Norges 380 medlemsbedrifter.

- Det viktige for oss er å få flest mulig inn i statistikken, sier Hoff.

Hoff presiserer at IKT-Norge ikke er en arbeidsgiverorganisasjon, og mener de må ses på som enhver annen aktør som utarbeider statistikk på selvstendig grunnlag. Han mener derfor at Flagstad og IT-Forbundet bommer fullstendig når de kritiserer IKT-Norges praksis med lønnsstatistikken.

- Da får han gå bort og kritisere SSB og andre som utarbeider statistikk, Hoff.

Når det gjelder lønnsveksten på «bare» 5,9 prosent, mener Hoff at man må se litt bak tallene.

- Her snakker vi om 5,9 prosent på personer som er rimelig høyt betalt, som har meget høy grunnlønn, som ofte sitter på bonuser og andre typer ytelser, sier Hoff.

Flagstad ga tidligere denne uken klart uttrykk for at han mente at IKT-Norge og Per Morten Hoff må bli åpne på at de ønsker å spille en rolle som part på arbeidsgiversiden i Norge, slik at fagforbundene kan forholde seg til en arbeidsgiverorganisasjon på lik linje med andre parter i det norske næringslivet. Han kalte også IKT-Norge for «Abelia light».

Dette blir fullstendig avvist av Hoff og IKT-Norge.

- Han vil at IKT-Norge skal bli en arbeidsgiverorganisasjon, fordi da får han en forhandlingsmotpart. Problemet hans er at han har få å forhandle med i IT-bransjen, og derfor har han også lite makt, sier Hoff.

- Flagstad har glemt en sak, og det er at det er en forsvinnende liten del av IKT-næringens bedrifter og ansatte som er fagorganiserte. Vi har ikke ønsket å bli en del av en gammel og utdatert struktur, sier Hoff.

IKT-Norge og Abelia er IKT-bransjens to store interesseorganisasjoner. Abelia er endel av NHO-systemet og er således en arbeidsgiverorganisasjon, mens IKT-Norge har valgt en mer selvstendig linje.

- At Flagstad karakteriserer oss som Abeliga «light» tar vi som en æresbetegnelse, rett og slett fordi IKT-Norge har vunnet meget stor respekt og innflytelse i IKT-næringen ved å tenke nytt og stå utenfor de gamle utdaterte ordningene i arbeidslivet med organisering. Flagstad kommer ut av sitt støvete skap cirka en gang i året for å kritisere IKT-Norge fordi vi er ikke er en part han kan sette seg ned og forhandle lønn med, sier Hoff.

    Les også:

Til toppen