Flash-programmer får støtte fra nettskyen

Adobe har åpnet en nettskyløsning for integrasjon med sosiale webappliasjoner.

Flash-programmer får støtte fra nettskyen

Adobe har åpnet en nettskyløsning for integrasjon med sosiale webappliasjoner.

Flere av verdens største IT-selskaper planlegger å tilby løsninger basert på nettskyen, hvor leverandører tilbyr blant annet regnekraft, lagringsplass eller definerte tjenester som kjøres på enten sentrale eller distribuerte dataanlegg leverandøren administrerer.

SaaS, programvare som en tjeneste, er et eksempel på hva som kan inngå i et slikt konsept.

Google har lenge tilbudt selskapets Apps-løsning, Amazon.com er godt i gang med en mer generell nettskyløsning, Microsoft planlegger en nettsky basert på Windows Azure, og lignende tjenester dukker nå opp fra stadig flere leverandører.

I dag kunngjorde Adobe at også de vil tilby tjenester i nettskyen. I den forbindelse har selskapet åpnet det selskapet kaller en PaaS, Platform-as-a-Service, med kodenavnet Cocomo. Dette er en offentlig betaversjon om tjenesten.

Cocomo skal gjøre det enklere å utstyre webapplisjoner med ulike former for sosial mediefunksjonalitet i sanntid, for eksempel IP-basert tale, webkamera-basert video, lynmeldinger, fildeling, tilstedeværelse og robust formidling av datameldinger.

Et eksempel på en Cocomo-basert webapplikasjon finnes her. Der kan flere brukere på hver sin maskin sammen navigere i Yahoo! Maps. De kan dele muspeker, webkameraer, lynmeldinger, en tavle og markører på kartet.

Cocomo tilbys utviklere som benytter Adobe Flex. Selskapet mener at typiske bruksområder vil være i flerbruker-spill eller applikasjoner for sosiale medier som er basert på Adobes Flash Player eller AIR.

Cocomo består av komponenter for Flex-klienter, en sentral infrastruktur for tjenester og en utviklingsmodell som skal være både kraftig og enkel å bruke på en gang.

Adobe hevder dette skal gjøre det mulig å lage sanntidsapplikasjoner på dager i stedet for måneder. I tillegg skal det være lagt spesiell vekt på sikkerheten i løsningene.

Adobe benytter allerede Cocomo i Acrobat og Reader 9-produktene, samt på nettstedet Acrobat.com, for å gi sluttbrukerne tilgang til samarbeidsløsninger inne i og omkring PDF-dokumenter.

Cocomo er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen