Flashminne øker voldsomt

Markedet for flashminne øker voldsomt, og NAND er i ferd med å ta over for NOR.

Markedet for flashminne øker voldsomt, og NAND er i ferd med å ta over for NOR.

Flashminne er den typen minnekretser som brukes der data må oppbevares selv når kretsen ikke står under spenning. Typiske bruksområder er mobiltelefoner og MP3-spillere.

Analyseselskapet IC Insights har publisert en rapport om hvordan flashminnemarkedet utviklet seg i 2005. Økningen var på hele 19 prosent, fra 15,6 milliarder dollar i 2004 til 18,6 milliarder dollar i 2005.

Flashminne forekommer i to forskjellige utgaver, avhengig av om den grunnleggende logikken er NAND- eller NOR-kretser, altså «not and» (ikke-og) eller «not or» (ikke-eller). NOR har lenge vært den dominerende teknologien. Rapporten til IC Insights viser at dette er i ferd med å snu.

Målt i omsetning, er NAND allerede dominerende. Fra 2004 til 2005 økte NAND med 64 prosent til 10,6 milliarder dollar, mens NOR gikk 13 prosent tilbake, til 8,0 milliarder dollar.

Målt i antall leverte komponenter, er NOR fortsatt størst, med en økning på 9 prosent til 4,1 milliarder enheter. Økningen for NAND var langt sterkere: 88 prosent til 1,2 milliarder enheter.

I flere år har den koreanske leverandøren Samsung har vært markedsleder i mange år, og var tidlig ute med å legge om til mer NAND-produksjon. Det har de tjent godt på: Omsetningen deres økte med 47 prosent fra 2004 til 2005, og markedsandelen er nå 35 prosent. Intel derimot, kom sent i gang med omleggingen, og opplevde samme omsetning i fjor som i 2004.

De andre leverandørene som satset mest på NOR i 2005 er også i ferd med å legge om, foreløpig med unntak av alliansen AMD/Spansion, skriver IC Insights.

    Les også:

Til toppen