Flat dag - dødt marked

Marginal oppgang i tungvekterne Merkantildata og Netcom sørget for at IT-indeksen landet dagen med positivt fortegn - utslagene var imidlertid svært beskjedne i det slappe markedet.

Greenspans tale i går ettermiddag norsk tid ga ingen store overraskelser. Uten rystende selskapspesifikke nyheter, ble det dermed små utslag for både IT-indeksen og totalindeksen torsdag. De to indeksene beveget seg henholdsvis opp 0,4 prosent til 1482,9 poeng og ned 0,1 prosent til 1320,3 poeng.

Det ble i torsdag kjent at Post- og Teletilsynet (PT) har vedtatt at NetCom har markedsmakt (såkalt sterk markedsstilling) i markedet for samtrafikk på telefoni i Norge. NetCom har påklaget vedtaket.

Konsekvensen av et slikt vedtak er at NetCom må legge kostnader til grunn i fastsettelse av den prisen de skal ta av andre telefoni-aktører på trafikk inn i NetComs nett, såkalt "mobilterminert trafikk".

Forhandlingene mellom Telenor og NetCom er i utgangspunktet "kommersielle forhandlinger", hvilket vil si at partene selv ut fra kommersielle hensyn skal bli enige om hvilke priser som gjelder. PT ønsker så langt som mulig ikke å gripe inn i forhandlingene ved å diktere hvilken pris de to aktørene skal ta. Imidlertid har PT indikert for aktørene hvilket prisleie som ville blitt resultatet av en slik inngripen.

Dersom PT skulle bli nødt til å gripe inn, ville de måtte beregne hvilke kostnader NetCom har på terminert trafikk, og legge denne kostnaden til grunn.

Indirekte er det derfor slik at selv om forhandlingene er "kommersielle" så er det antagelser om kostnadene forbundet med tjenestene som ligger til grunn, også i forhandlingene.

På sikt er det derfor rimelig å anta at termineringsprisene i NetCom vil falle ned mot den prisen Telenor Mobil har gått ut med på 1,23 kroner.

Man kan heller ikke utelukke at prisen vil falle lavere. Det kan også argumenteres for en høyere pris, men vi kan ikke se at det er en rimelig antagelse når vi ser hvilke priser NetCom har annonsert at de på sikt vil ta for andre telefoni-tjenester. Det skal legges til at det på samme måte vil være rimelig å anta at Telenor Mobil vil bli tvunget til å sette en lavere pris enn NetCom. Spørsmålet er heller hvor raskt dette vil skje, enn om det skjer.

Til tross for nyheten ble det oppgang for NetCom aksjen torsdag. Aksjen steg med 2,1 prosent til 189 kroner, og plasserte seg sammen med Merkantildata som en av vinnerne blant IT-selskapene. Sistnevnte la på seg med 2,2 prosent til 114 kroner.

Verre gikk det med Tandberg Television og Norman Data Defense som begge fortsatte å falle på gamle nyheter. Tandberg på gårsdagens profit-warning og Norman på konsekvensanalyser rundt Network Associates oppkjøp av McAfee.

- Jeg kan ikke se det som annet en at sterkere markedsposisjon for Network Associates er negativt for Norman, sier en analytiker til digi.no.

Markedet var som tidligere i uken preget av stillstand på grunn av VM i fotball, og omsetningen på børsen ble deretter. Totalt skiftet aksjer og grunnfondsbevis for 890 millioner kroner eiere.

Til toppen