Flat resultat utløste panikk rundt Amazon

Kvartalstallene ble ikke tatt godt i mot på børsen i New York.

Flat resultat utløste panikk rundt Amazon

Kvartalstallene ble ikke tatt godt i mot på børsen i New York.

Tallene som Amazon-com, verdens største e-butikk, kunngjorde i går for fjerde kvartal 2010, viser at omsetningen økte med 36 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2009, til 13,0 milliarder dollar.

De viser også at driftsutgiftene økte med 38 prosent, til 13,5 milliarder dollar. Driftsresultatet sto altså tilnærmet stille, på 474 millioner dollar.

Nettoresultatet ble bedret med 8 prosent til 416 millioner dollar.

Finansdirektør Tom Szkutak opplyste at det pågår nødvendige investeringer i ordresentre og annen infrastruktur, og at driftsresultatet vil svekkes ytterligere i inneværende kvartal, selv om omsetningen ventes å øke et sted mellom 28 og 39 prosent.

Da tallene og utsiktene ble kjent, reagerte investorene negativt: Aksjekursen stupte med 9 prosent.

Analytikere utelukker ikke at Amazon kan ha rett i at investeringene vil vise seg lønnsomme på lengre sikt. Amazon har også tidligere opplevd børsmotstand mot langsiktighet, og hittil har de fått rett.

En sammenlikning mellom hele året 2010 og hele året 2009 viser følgende:

  • Omsetningen økte med 40 prosent til 34,2 milliarder dollar
  • Driftsresultatet økte med 25 prosent til 1,41 milliarder dollar
  • Nettoresultatet økte med 28 prosent til 1,15 milliarder dollar
Til toppen