Flatskjerm kan være brannfarlig

Flatskjermer koblet til kabelnettet kan være brannfarlige, advarer Post- og teletilsynet.

Flatskjermer koblet til kabelnettet kan være brannfarlige. Nå advarer Post- og teletilsynet (PT) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet (DSB) mot brannfare ved tilkobling av flatskjerm-TV og PC med TV-kort mot til kabelnett.

PT og DSB har tidligere bedt brukere av flatskjerm koblet til kabel-TV-nett om å være klar over at denne kombinasjonen kan være brannfarlig. Nå har PT utarbeidet informasjon som skal hjelpe forhandlere å informere og forbrukere å gjøre riktige valg, slik at det ikke oppstår brann. Det viktigste er å velge riktig antennekabel.

DSB ber nå forbrukerne ta kontakt med forhandleren av flatskjermen for å undersøke om den skjermen de har kjøpt har riktig kontakt og antennekabel, slik at jordfeil, som kan føre til brann, unngås.

For å unngå brann bør forbrukeren velge en flatskjerm-TV med såkalt galvanisk skille mellom elektrisitetsnettets jord og jord i kabel-TV-kontakten. Spør etter dette hos forhandleren. Slike TV-apparater omtales sikkerhetsmessig som klasse II-utstyr.

Til toppen