Flatt kvartal for Claris

Claris' omsetning sank tre prosent i siste kvartal 1997 i forhold til samme kvartal året før. Salget av Windows-programvare øker kraftig.

Claris' omsetning sank tre prosent i siste kvartal 1997 i forhold til samme kvartal året før. Salget av Windows-programvare øker kraftig.

Apple Computers heleide programvareselskap Claris Corporation hadde et flatt fiskalt tredje kvartal 1997. Omsetningen endte på 53,9 millioner dollar i motsetning til 55,6 millioner året før. I forhold til fiskalt annet kvartal 1997, hvor omsetningen var på rekordhøye 69,7 millioner dollar, var nedgangen på 23 prosent.

Driftsoverskuddet i fiskalt tredje kvartal 1997 var høyere enn tilsvarende kvartal i 1996, sier Claris. Selskapet nekter å oppgi overskuddstall på kvartalsbasis.

Omsetningen av Windows-programvare doblet seg i forhold til året før og stod for 36 prosent av omsetningen.

Det er vel ikke urimelig å tro at salget av Mac OS 8 vil gi et hyggelig løft i fiskalt fjerde kvartal.

Til toppen