Flere abonnenter, samme salg

Telio øker kundebasen uten å øke omsetningen.

Telio har utvidet sitt hovedprodukt, aksessuavhengig IP-telefoni, med flere tjenester for private og bedrifter, blant annet innen mobil. Kundene kan velge mellom et antall ulike apparater.
Telio har utvidet sitt hovedprodukt, aksessuavhengig IP-telefoni, med flere tjenester for private og bedrifter, blant annet innen mobil. Kundene kan velge mellom et antall ulike apparater.

Telio øker kundebasen uten å øke omsetningen.

Kvartalstallene for Telio, norsk leverandør av aksessuavhengig bredbåndstelefoni, viser stillstand i omsetning men vekst i antall abonnenter.

I første kvartal 2012 er omsetningen 98,5 millioner kroner, mot 98,1 millioner i samme kvartal 2011. Driftsresultatet er redusert med 21 prosent, fra 23,0 millioner kroner til 18,2 millioner. Nettoresultatet etter skatt er redusert med 34 prosent, fra 19,2 millioner kroner til 12,7 millioner kroner.

Nettokundetilvekst i første kvartal 2012 er 6 088. Størst vekst var i Nederland, med 4 039 nye kunder. I Norge mistet Telio 1 209 kunder innen vanlig bredbåndstelefoni. Her reddes selskap av nye bredbåndstjenester til private og til bedrifter: 1 493 nye kunder innen bredbåndslinjer og 1 202 nye kunder innen mobil. Det gir en netto kundetilvekst i Norge på 1 486. Det var også netto kundetilvekst i Sveits (642) og i Danmark (33).

Omsetningen preges av at Telio har måttet betale merverdiavgift på sine tjenester fra 1. juli etter en strid med norske skattemyndigheter som endte med forlik i desember i fjor. Tallene for Norge viser at den gjennomsnittlige månedsomsetningen per telefoniabonnement var 207 kroner i første kvartal, mot 210 kroner i fjerde kvartal.

I en kommentar sier administrerende direktør Eirik Lunde at kundetilveksten og nye tjenester sikrer framtidig omsetnings- og resultatvekst.

Til toppen