Flere advarsler mot Microsofts nye nettleser

Flere bedrifter har opplevd at Internet Explorer 7 ødelegger for annen programvare.

Flere advarsler mot Microsofts nye nettleser

Flere bedrifter har opplevd at Internet Explorer 7 ødelegger for annen programvare.

Det fortelles flere historier på nettet om problemer med Internet Explorer 7 (IE7). Intern testing i bedrifter tyder på at Microsofts nye nettleser kan føre til problemer med andre applikasjoner. Microsoft ser ut til å være klar over problemene, siden de har gjort tilgjengelig en løsning som blokkerer automatisk nedlasting av IE7. Den skal hindre den automatiske oppdateringstjenesten i Windows fra å installere IE7, som ellers håndteres som en «kritisk oppdatering» til Windows XP.

En historie er gjengitt i Microsoft Watch: IT-folkene i et ikke navngitt selskap oppdaget at IE7 ikke fungerer sammen med den utgaven av regnskapssystemet Intuit QuickBooks som selskapet bruker, og sendte ut et varsel. Varselet nådde ikke fram til et avdelingskontor i utlandet. Kontoret opplevde at ikke bare QuickBooks ble utilgjengelig, også CRM-systemet og e-posttjenesten ble slått ut. Problemet måtte løses ved å bruke en ordning for å tilbakestille alle PC-ene til tilstanden før IE7 ble installert.

En annen historie stammer fra en av Microsofts største kunder, den nasjonale helsetjenesten i Storbritannia, NHS (National Health Service).

Ifølge en artikkel som nettmagasinet e-health-insider.com publiserte i begynnelsen av november, er helseinstitusjoner tilhørende NHS blitt instruert om ikke å laste ned IE7, etter tilbakemeldinger om at nettleseren skaper problemer for en sentral webbasert applikasjon, Choose and Book.

Pålegget kom trass i forsikringer fra NHSs IT-selskap Connecting for Health (CfH) om at det ikke var problemer med denne applikasjonen i forhold til IE7. Det skal også være mistanke om inkompatibilitet med andre sentrale applikasjoner, noe en talsperson for CfH bekrefter overfor det spesialiserte nettmagasinet.

CfH ber helseinstitusjonene i Storbritannia slå av Microsofts automatiske opplastingstjeneste inntil videre. Microsoft anbefaler at man i stedet bruker den automatiske IE7-blokkereren, og lover å sende ut instrukser om hvordan blokkereren kan fjernes straks NHS gir klarsignal.

Etter nettmagasinet å dømme, er et slikt klarsignal ennå ikke gitt.

På den mer kuriøse siden er en rapport fra IT-sikkerhetsselskapet Xtreme Technologies som forteller om tilbakemeldinger fra kunder som har opplevd diskkrasj etter oppgradering til IE7. Felles for disse kundene er at de hadde virus eller annen ondsinnet kode på sine PC-er. Selskapet gjentar derfor den hevdvunne oppfordringen om virusvern.

    Les også:

Til toppen