Flere betaler med mobilen

Nettbankkunder har endelig fått øynene opp for mobillbank, viser ferske tall.

Flere betaler med mobilen

Nettbankkunder har endelig fått øynene opp for mobillbank, viser ferske tall.

Mobilbank-løsningen var ferdig utviklet i 2006 og norske banker var blant de første i verden til å ta i bruk denne nye teknologien som innebærer at de fleste muligheter i nettbanken også er tilgjengelig via mobiltelefonen.

Men det er først i sommer bruken av mobiltelefonen til betaling av regninger og overføring av penger i Norge har skutt fart. Bruken av mobilbank, som er det nyeste tilbudet fra bankene til sine kunder, steg med mer enn 50 prosent i juli måned sammenlignet med gjennomsnittlig månedlig bruk de fem første månedene i år.

Det viser tall fra EDB Business Partner som leverer mobilbank-løsningen til de fleste norske banker som har dette tilbudet.

Mobilbanken inneholder i hovedsak de samme tjenestene som finnes i nettbanken. Man kan blant annet betale regninger, sjekke saldo, godkjenne e-faktura og ha oversikt over forfall på fakturaer og siste bevegelser på konto. Mobilbanken gir i tillegg også mulighet til å sperre VISA-kortet. Mobilbankens store fortrinn er at man kan utføre de fleste banktjenester helt uavhengig av tid og sted. EDB leverer i dag mobilbank til en rekke norske banker.

Det antas at det i Norge kan være rundt 100.000 nordmenn som har begynt å bruke mobilbank, men det forventes en bratt vekst i år.

Foreløpig er det DnB Nor, Hedmark Sparebank, Nordea, Nordlandsbanken, Skandiabanken og Storebrand Bank som tilbyr mobilbank. EDB, DnB Nor og Nordea har utviklet sine egne løsninger basert på WAP.

digi.no intervjuet Systek i juni som også seg til kamp om mobilbank-kundene. Selskapet er i forhandlinger med flere banker, og vil ha Norge, Sverige og Danmark som marked.

- Vi eskalerer for 800.000 mobilbank-kunder innen tre år, uttalte markedssjef Bjørn Sloth i Systek til digi.no.

    Les også:

Den kraftige veksten i sommer forklarer EDB slik:

- I ferietiden er veldig mange ute og reiser uten tilgang til PC eller vanlig nettbank, men regninger skal man likevel betale. Med mobilbanken er ikke dette lenger noe problem, og i sommer har folk virkelig fått opp øynene for de nye mulighetene mobilbanken gir dem, sier Ann Merethe Sommerseth som leder arbeidet med EDBs løsning for mobilbank.

Innføringen av mobilbank representerer på samme måte som nettbanken et teknologiskifte med helt nye muligheter og frihet for bankkundene.

- Man har banken med seg i lomma til enhver tid og kan uavhengig av tid og sted håndtere privatøkonomien sin, forteller Sommerseth.

Hun tror den kraftige økningen i bruk i sommer bare er begynnelsen. Da EDB lanserte nettbank i 1996 var det noen pionerer som gikk foran og som i stadig større grad tok kanalen i bruk i takt med at de oppdaget funksjonaliteten og fleksibiliteten i løsningen.

- Vi ser det samme med mobilbankbruken nå. I løpet av tre til fire år regner vi med at de fleste bankkunder bruker mobilbanken som et supplement til nettbanken sin, sier hun.

Totalt benytter mellom 5 og 7 prosent av disse bankenes kunder mobilbank. De mest brukte tjenestene i mobilbanken er sjekk av saldo/disponibelt beløp, siste bevegelser og overføring mellom egne konti. 32 prosent av de som bruker mobilbank er kvinner. Unge mennesker under 40 år er i flertall når det gjelder hvem som tar i bruk løsningen.

Utviklingen rundt bruken av mobilbank er en indikator på hvordan EDB tror fremtidens bankbruker vil se ut. Mobilbank og betalingskort vil i fremtiden utgjøre «dagligbank-kanalene». Her vil overføringer mellom kontoer, betaling av regninger, kjøp av varer og tjenester og lignende gjennomføres. Nettbanken endrer karakter og er i ferd med å bli en brukerstyrt administrasjonsportal for kundens kommunikasjon med banken knyttet til rådgivning og varierende behov i forhold til livssituasjon.

Til toppen