Flere dødsfall for Telenor

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas legger seg flat for rapport som avdekker nytt dødsfall.

Flere dødsfall for Telenor

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas legger seg flat for rapport som avdekker nytt dødsfall.

Det Norske Veritas (DNV) la i dag fram en rapport om forholdene hos Telenors fire underleverandører i Bangladesh. Telenor engasjerte Veritas til å inspisere og gi råd om utbedring av arbeids- og produksjonsforholdene hos de aktuelle underleverandørene like etter at Telenor-ledelsen så dokumentaren «Et tårn av løfter» 11. april.

I dokumentaren ble det avdekket at barn helt ned i 13-årsalderen jobber på fabrikkene til Telenors underleverandører. Dokumentaren viste også at fabrikkene har sluppet ut forurenset spillvann som ødelegger risavlingene i nærområdet.

DNV har utarbeidet en rapport om forholdene hos de omdiskuterte underleverandørene til Telenors selskap Grameenphone i Bangladesh. Den har også avdekket at to personer, en jente i Bangladesh og en arbeider i Ungarn, er omkommet på jobben hos underleverandører for Telenor.

I Bangladesh omkom jenta fordi hun kom bort i en strømførende ledning og i Ungarn døde en ansatt som falt ned i en sjakt.

- Jeg forteller dette for å gjøre det klart at dette er saker vi har tatt tak i og behandlet i Telenor-systemet. De er nå sendt til politietterforskning, sa Baksaas på en pressekonferanse hvor han la fram tiltak for å bedre arbeidsforholdene hos Grameenphones leverandører i Bangladesh.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas opplyser at det skal etableres en egen enhet på konsernnivå som skal sikre oppfølging hos underleverandører til Telenors selskaper.

Telenor skal også utvide samarbeidet med Det Norske Veritas.

Til toppen