Flere enn annenhver nordmann har mobiltelefon

De to GSM-operatørene fikk 388.000 nye mobilkunder første halvår. Veksten er større enn noensinne. Den drivende kraften i markedet er forskuddsbetalte ringekort. Mobilpenetrasjonen i Norge øker dermed fra 47 prosent ved årets inngang til 55 prosent etter første halvår.

De to GSM-operatørene fikk 388.000 nye mobilkunder første halvår. Veksten er større enn noensinne. Den drivende kraften i markedet er forskuddsbetalte ringekort. Mobilpenetrasjonen i Norge øker dermed fra 47 prosent ved årets inngang til 55 prosent etter første halvår.

Mobilsalget slakker ikke av, skrev digi.no i starten av august da Telenor Mobil presenterte sine tall for salget av nye mobilabonnement. Da presenterte vi en dekning på 55 prosent basert på salgstallene fra Telenor Mobil og antatte salgstall fra NetCom første halvår på 44.000 abonnement.

I dag presenterte NetCom sin halvårsstaristikk og selskapet økte kundetallet med 60.000, men likevel ikke nok til å endre den mobilpenetrasjonen digi.no presenterte for noen uker siden.

Den sterke veksten i mobilmarkedet så langt i vår skyldes i stor grad salget av kontantkort og over 90 prosent av de 388.000 nye kundene har kjøpt mobiltelefon med kontantkortabonnement.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern, tror veksten i markedet vil kunne føre til at selskapet passerer to millioner mobilkunder i løpet av året.

Administrerende direktør i mobilkonkurrenten NetCom, Terje Christoffersen, sier selskapets sterke vekst i nye kunder andre kvartal fortsetter inn i juli. Om veksten fortsetter resten av året vil mobilselskapene kunne kapre 750.000 nye kunder, hvorav NetComs andel

Om veksten i første halvår gjentas i andre halvår både når det gjelder mobilsalg og befolkningsutvikling, vil Norge innen utgangen av dette året ende på en mobilpenetrasjon på over 60 prosent.

I en prognose utarbeidet av Norsk Telecom, skriver administrerende direktør Tore Aarønæs at antall mobilkunder innen utgangen av 2001 vil ende på 3,1 millioner kroner. I så fall vil årets vekst flate ut i neste år.

Det er bare på GSM at antall mobilkunder vokser. De to NMT-nettene mister brukere.

Mobilpenetrasjon Norge pr første halvår 1999

Mobilnett 30.06.99 31.12.98 Endring Prognose 31.12.99
Telenor: GSM 1.526.924 1.259.940 266.984 1.800.000
NetCom: GSM 657.376 535.892 121.484 780.000
NMT 900* 128.293 167.167 (38.874) 90.000
NMT 450* 132.303 143.415 (11.112) 120.000
Sum: 2.444.896 2.106.414 338.482 2.790.000
Befolkning**: 4.460.000 4.445.000 4.500.000
Penetrasjon: 55% 47% 62%

*= NMT-nettene eies og drives av Telelenor. **= per 1. juli 1999, kilde: Statistisk sentralbyrå. Tallkilder: Telenor og Netcom. Prognosen per 31.12.99 er gjort for digi.nos egen regning basert på første halvår.

Til toppen