Flere fikk ikke medhold i domene-klage

Ikke alle som sendte inn klage til Domeneklagenemnda fikk medhold. Her er listen over tvistesakene.

Ikke alle som sendte inn klage til Domeneklagenemnda fikk medhold. Her er listen over tvistesakene.

For nesten ni måneder siden ble Domeneklagenemnda for .no-domenet opprettet i regi av domeneorganisasjonen Norid. Nemnda ble opprettet for å løse tvistesaker om domeneregistrering, som et alternativ til at sakene havnet i domstolene.

Nemnda har hittil hatt 20 klager til behandling. Alle klagene har dreid seg om tilfeller der en domeneabonnent har brutt med tredjeparts rettigheter.

Klager har fått medhold i 12 av sakene, mens i fire av sakene har klageren blitt avvist. I de andre sakene har det vært mekling eller klagene har blitt avvist fordi de var for komplekse., kan digi.no melde.

For å begrunne en klage må klageren ha rettighet til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet. Klagers registrerte navn i Foretaksregistret må være identisk med domenenavnet, med visse unntak.

Disse fikk medhold på klage:

  • Høyre.no
  • Kværner.no
  • Bølgenogmoi.no
  • Økokrim.no
  • Motorbørsen.no
  • Møre-Nytt.no

Klage ikke tatt til følge:

  • miljø.no: Klager Miljøverndepartementet
  • fiskebåt.no: Klager Fiskebåtredernes Forbund
  • refill24.no: Klager Eco -marketing
  • jaktogvåpen.no: Jakt og Våpen Vadsø as

Se utfyllende informasjon om avgjørelsene her:
Norid: Klagearkiv - Domeneklagenemnda

    Les også:

Et sentralt spørsmål omkring domeneregistrering er om en part har handlet i ond tro mot en annen aktør. Det foreligger dersom det finnes grunn til å tro at navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter, eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag.

Dersom det regnes som sannsynlig at klagemotparten hadde kjennskap til klagers rettigheter, kan det ifølge nemnda vurderes som grov uaksomhet, og at handlingen er gjort i ond tro.

Til toppen