Flere fikk ikke medhold i domene-klage

Ikke alle som sendte inn klage til Domeneklagenemnda fikk medhold. Her er listen over tvistesakene.

For nesten ni måneder siden ble Domeneklagenemnda for .no-domenet opprettet i regi av domeneorganisasjonen Norid. Nemnda ble opprettet for å løse tvistesaker om domeneregistrering, som et alternativ til at sakene havnet i domstolene.

Nemnda har hittil hatt 20 klager til behandling. Alle klagene har dreid seg om tilfeller der en domeneabonnent har brutt med tredjeparts rettigheter.

Klager har fått medhold i 12 av sakene, mens i fire av sakene har klageren blitt avvist. I de andre sakene har det vært mekling eller klagene har blitt avvist fordi de var for komplekse., kan digi.no melde.

For å begrunne en klage må klageren ha rettighet til navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet. Klagers registrerte navn i Foretaksregistret må være identisk med domenenavnet, med visse unntak.

Disse fikk medhold på klage:

  • Høyre.no
  • Kværner.no
  • Bølgenogmoi.no
  • Økokrim.no
  • Motorbørsen.no
  • Møre-Nytt.no

Klage ikke tatt til følge:

  • miljø.no: Klager Miljøverndepartementet
  • fiskebåt.no: Klager Fiskebåtredernes Forbund
  • refill24.no: Klager Eco -marketing
  • jaktogvåpen.no: Jakt og Våpen Vadsø as

Se utfyllende informasjon om avgjørelsene her:
Norid: Klagearkiv - Domeneklagenemnda

    Les også:

Et sentralt spørsmål omkring domeneregistrering er om en part har handlet i ond tro mot en annen aktør. Det foreligger dersom det finnes grunn til å tro at navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter, eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter, eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag.

Dersom det regnes som sannsynlig at klagemotparten hadde kjennskap til klagers rettigheter, kan det ifølge nemnda vurderes som grov uaksomhet, og at handlingen er gjort i ond tro.

Til toppen