Flere for Java uten Sun

En rekke av Suns Java-partnere utvikler egne Java-kompilatorer. Årsaken skal være misnøye med både utviklingstakten og forretningsmodellen Sun har lagt opptil for selskapets HotSpot-kompilator.

En rekke av Suns Java-partnere utvikler egne Java-kompilatorer. Årsaken skal være misnøye med både utviklingstakten og forretningsmodellen Sun har lagt opptil for selskapets HotSpot-kompilator.

IBM, HP, Novell og Intel utvikler hver for seg sine egne høyytelses Java-kompilatorer som skal konkurrere med Suns HotSpot-kompilator. HotSpot ventes å bli ferdig denne måneden etter flere forsinkelser.

IBM vil ifølge PC Week Online tilby en Java-kompilator for Windows fra selskapets nettsted. Kompilatoren skal i motsetning til HotSpot være gratis og være en del av IBMs Win32 Developer Kit and Runtime Environment, Java Edition. IBM hevder at denne kompilatoren vil gi applikasjoner med gjennomsnittlig 30 prosent høyere ytelse enn applikasjoner kompilert med både HotSpot og Microsofts JVM (Java Virtual Machine).

IBMs JIT-kompilator (Just-in-time) inneholder en såkalt Mixed Mode-fortolker (interpreter) som kompilerer Java-kode om til maskinkode på samme måte som det HotSpot gjør, bare mer effektivt. Kompilatoren har blitt sertifisert av Sun som Java-kompatibel.

IBMs JVM vil også bli tilgjengelig for IBMs OS/2- og AS/400-plattformer og selskapets WebSphere applikasjonsserver.

IBM samarbeider også med Netscape om sistnevntes Open Java Interface, et grensesnitt som skal la brukere fritt kunne velge hvilken JVM vedkommende vil bruke sammen med Netscape Navigator.

Som nevnt utvikler også HP, Novell og Intel Java-kompilatorer. Men disse selskapene holder også på å utvikle Java-kompilatorer som tar mer hensyn til ytelse under de enkelte selskapenes egne plattformer enn til flyttbarhet.

Ifølge selskapene er det stadig flere utviklere som ønsker å bruke Java for å lage plattformspesifikke løsninger.

Til toppen