Flere GSM-brukere i Afrika enn i USA

Det er flere som benytter GSM mobiltelefoni på det afrikanske kontinent enn i hele USA. Bare siden årsskiftet har kundeveksten vært på hele 75 prosent.

Det er flere som benytter GSM mobiltelefoni på det afrikanske kontinent enn i hele USA. Bare siden årsskiftet har kundeveksten vært på hele 75 prosent.

For mens det ved årsskiftet var registrert 2,9 millioner GSM-kunder i Afrika, har antallet økt til i underkant av fem millioner ved inngangen til oktober, opplyser styreleder i brukerforeningen for GSM-operatører GSM Assosiation, Michael Stocks.

- Kundeveksten på GSM i Afrika har gått i taket, konstaterer han.

Til sammenlikning hadde USAs GSM-marked etter utgangen av første halvår registrert 4,2 millioner kunder, men også dette kundetallet var i sterk vekst, og prognosene lyder på rundt seks millioner GSM-brukere ved årsskiftet. I USA er CDMA og TDMA-baserte mobilnett de mest vanlige, mens GSM er mest utbredt i Europa og Asia.

Den viktigste årsaken til GSM-systemets polularitet er innføring av kontantkort for mobiltelefoni og mangel av vanlig fasttelefoni. Stadig utbygging av GSM-baserte mobilnett rundt om i flere afrikanske land har også bidratt til den økte etterspørselen.

- Ekspansjonen GSM har i verdensdelen viser den viktige sosio-økonomiske rollen GSM spiller i regionen. I mange områder er mobiltelefonen den tilgjengelige telekommunikasjonen, sier leder for GSM Africa, som er brukerforeningen for de afrikanske GSM-operatørene, Andrew Mthembu. Han tror antall GSM-brukere på kontinentet vil øke til ti millioner allerede innen utgangen av neste år.

I en pressemelding sier han at den største veksten innenfor GSM-telefoni finner en i Sør-Afrika, Zimbabve, Botswana, Namibia, Seychelles, Mauritius og Reunion.

Siden fastnett mangler i flere av landene blir GSM ofte brukt som nett for overføring av data. Mobiltelefoni blir også sett på som en mulighet for å skape økonomisk vekst til verdensdelen.

For tiden er det 40 GSM-operatører i drift i Afrika.

Til toppen