Flere hundre tusen i inntektsforskjell mellom IT-folk i samme stillingstype

Alle apputviklere er like, men noen er likere enn andre. Forskjellene i årslønn er på flere hundre tusen kroner.

Flere hundre tusen i inntektsforskjell mellom IT-folk i samme stillingstype
Lønn varierer med opptil 310.00 mellom like yrkestitler. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

SSB vet hva vi tjener, og har delt oss inn i fire inntektsgrupper.