Flere IKT-bedrifter blir med i Abelia

Noen medlemmer er nedlagt under krisen, men flere kommer til.

Flere IKT-bedrifter blir med i Abelia

Noen medlemmer er nedlagt under krisen, men flere kommer til.

Abelia, NHOs landsforening for teknologi og kunnskapsbedrifter, forteller at de har fått 59 nye medlemsbedrifter hittil i år, med til sammen 609 ansatte.

Finanskrisen de siste månedene har ført til at noen Abelia-medlemmer er nedlagt. Samlet sett er medlemstallet i klar vekst: Bransjeorganisasjonen har per i dag 718 medlemsbedrifter. Tallet på årsverk i medlemsbedriftene er høyere enn noen gang: 30 328.

Blant de nyeste Abelia-medlemmene er det flest IKT- og konsulentbedrifter. Eksempler er Datametrix, Workplace Consulting og Yahoo Technologies Norway i Trondheim.

Abelia ble opprettet i juni 2001. Medlem nummer 500, Fast, ble feiret ved femårsjubileet i 2006.

    Les også:

Til toppen