Flere infoliv-produkter fra EMC

EMC utvider tilbudet innen «information lifecycle management».

EMC utvider tilbudet innen «information lifecycle management».

EMC introduserer flere nye produkter for «information lifecycle management». Produktene kan bidra til å gi bedrifter bedre grep om informasjonsforvaltningene, og til å redusere administrasjonskostnadene. Blant nyhetene:

  • Open Replicator for Symmetrix, programvare for høyhastighets kopiering, relokalisering og oppdatering av fjerndata uten at det påvirker øvrige applikasjoners ytelse, mellom systemer fra EMC, IBM, Hewlett-Packard og Hitachi.
  • SRDF/Star gjør det mulig å replikere data mellom tre datasentre uavhengig av avstand. En kunde som for eksempel speiler data mellom et primærdatasenter i Oslo og sekundære datasentre i Bergen og Trondheim, vil fortsatt kunne replikere mellom Bergen og Trondheim, dersom senteret i Oslo er nede.
  • Celerra FileMover er programvare til NAS-enheten Celerra for enkelt og automatisk å flytte filbasert informasjon mellom primære og sekundære lagringsressurser, ifølge kundens lagringsregler. Hensikten er å sørge for at informasjon lagres på den mest hensiktsmessige plassen innen eksisterende lagringsinfrastruktur.
  • Legato EmailXtender er programvare automatisk flytter data fra e-postserver over til et arkivsystem for e-post etter brukerdefinerte regler.
Til toppen