Flere innbrudd anmeldes

En stadig større andel av datainnbrudd blir anmeldt til politiet. Dette går frem av en spørreundersøkelse som er under utarbeidelse av Næringslivets Sikkerhetsråd. Undersøkelsen vil bli offentliggjort i sin helhet 6 mai.

En stadig større andel av datainnbrudd blir anmeldt til politiet. Dette går frem av en spørreundersøkelse som er under utarbeidelse av Næringslivets Sikkerhetsråd. Undersøkelsen vil bli offentliggjort i sin helhet 6 mai.

Næringslivets sikkerhetsråd er i ferd med å legge siste hånd på verket på en omfattende undersøkelse om datakriminalitet. Undersøkelsen består av to deler, en for bedrifter og en for politiet. Politiet har ikke selv oversikt over hvor mange anmeldte forhold som dreier seg om datakriminalitet, og spørreskjemaer er derfor sendt ut til samtlige av landets politikamre. Bedriftene som er med i undersøkelsen er et representativt utvalg norske bedrifter, som i likhet med politiet blir bedt om å fylle ut et spørreskjema der de redegjør for problemer de har opplevd på dette området. Undersøkelsen er ikke ferdig, men visse trender er allerede synlige.

- Vi er foreløpig ikke ferdig med analysen av tallene. Likevel ser vi allerede en tendens til at flere og flere innbrudd blir rapport til politiet, sier Arve Tjåland som har ledet undersøkelsen for Næringslivets sikkerhetsråd. Tjåland legger til at Økokrims avdeling for datakriminalitet dessuten har blitt langt mer kompetente.

- Den forrige undersøkelsen avslørte manglende kunnskap om denne type kriminalitet fra politiets side. Dette er blitt langt bedre nå, sier Tjåland som forteller at responsen på undersøkelsen denne gang desverre ser ut til å bli dårligere enn ved den forrige undersøkelsen.

- Responsen ser ut til å ligge rundt 30-35 prosent. Dette er noe dårligere enn sist gang, men mye bedre enn det som er vanlig for tilsvarende undersøkelser i utlandet, sier Tjåland som ikke er bekymret for at den svake responsen vil gå ut over tallenes statistiske troverdighet.

- Det er klart at vi kan få visse skjevheter dersom det viser seg at visse grupper er over eller underrepresentert i svarbunken. Dette vil vi imidlertid ta høyde for før vi publiserer resultatene, avslutter Tjåland som vil offentliggjøre undersøkelsen i sin helhet i Oslo 6. mai.

Til toppen