Flere IT-folk i offentlig tar videreutdanning

Offentlige IT-bedrifter vil beholde sine ansatte ved å gi dem videreutdanning, viser ferske tall.

Flere IT-folk i offentlig tar videreutdanning

Offentlige IT-bedrifter vil beholde sine ansatte ved å gi dem videreutdanning, viser ferske tall.

Videreutdanning er populært i offentlig sektor. Det viser statistikk fra BIs siste studentundersøkelse for etter- og videreutdanning der rundt 1700 deltok. Flere jobbet med IT i offentlig sektor.

Én tredel av Master of Management-studentene ved Handelshøyskolen BI har offentlige jobber.

Bransjene som er mest representert totalt sett er administrasjon, kontor og personal, helse og sosial og IT.

– Vi merker nå en gryende erkjennelse også hos arbeidsgiverne av at det er stort behov for kompetanseheving. Vi har dessuten et stramt arbeidsmarked, hvor arbeidsgivere tilbyr etter- og videreutdanning for å holde på de gode hodene, sier Morten Fjeldstad, ansvarlig for programmene rettet mot offentlig sektor ved BI.

Han forteller at BI har forsket mye på offentlig sektor, og tilbyr skreddersydde opplegg. Forsvarsbygg er blant bedriftene som har sendt medarbeidere på videreutdanning ved BI. 17 medarbeidere har nettopp avsluttet et spesialtilpasset program.

I BIs undersøkelse svarer respondentene at behov for økt kompetanse i jobben er den viktigste grunnen til at de har begynt å studere, etterfulgt av styrkede karrieremuligheter. Samtidig viser statistikk fra BI at over halvparten av studentene blir hos den samme arbeidsgiveren som før de begynte å studere.

Informasjon fra Statistisk Sentralbyrå viser at offentlig sektor er i sterk vekst, og at andelen offentlige sysselsatte i dag er på rundt 30 prosent.

Andel etter- og videreutdanningsstudenter fra offentlig sektor ved BI:

• Master of Management: 33 prosent.

• Bachelor of Management: 43 prosent.

• Totalt (alle studentene): 24 prosent.

Til toppen