Flere IT-folk vil fagorganiseres

Fagorganisering har tradisjonelt vært et fyord i bransjen, men IT-forbundet melder nå om fornyet interesse.

Fagorganisering har tradisjonelt vært et fyord i bransjen, men IT-forbundet melder nå om fornyet interesse.

Kjell Flagstad er forbundsleder i IT-forbundet og hovedstillitsvalgt i IBM, og merker nå en økt interesse spesielt blant seniorer og unge IT-ansatte under 30 år.

IT-forbundet har møtt store utfordringer ved omorganiseringer, nedleggelse av avdelingskontorer og virksomhetsoverdragelser i de ti årene forbundet har eksistert, spesielt under dotcom-døden.

Bare fagforeningen i IBM har i dag 783 medlemmer av noe under 1.400 ansatte. IT-forbundet som paraply har knyttet til seg over 15 bedrifter, i tillegg til enkeltmedlemmer i godt over 50 bedrifter.

– Mange av disse er såkalte «skapmedlemmer» som ikke vil stå åpent fram overfor bedriftens ledelse med sitt medlemskap, forteller Flagstad til digi.no.

Til sammenligning antas det å være mellom åtte til titusen organiserte i El- og IT-forbundet.

I IBM er det full åpenhet om fagorganisering, og Flagstad takker tidligere sjef Endre Rangnes og nåværende IBM-sjef Morten Thorkildsen for deres åpenhet, invitasjon til dialog og samarbeidsvilje.

– Vi skal ikke glemme at fagforening var et «fyord» for bare 10 til 15 år siden i bransjen, fagforeningene var ikke velkommen i bransjen generelt, og dette var også situasjonen i IBM, sier Flagstad.

IT-forbundets mål er å bli størst innen hele IT-bransjen i Norge.

Flagstad tror mange IT-ansatte etter hvert har innsett at IT på ingen måte vokser inn i himmelen, og at det er behov for å bli ivaretatt ved konflikter. Bransjen som vokste bratt oppover fram til 2000, har gått gjennom flere år med tørke, oppsigelser, nedskjæringer og fusjoner.

Flagstad peker på at IT-forbundet har tilgang på støtteapparat fra både saksbehandlere og advokater, men er likevel ikke en tradisjonell kamporganisasjon som tar i bruk unødvendige streikemidler.

– For oss er det viktig at vi kjemper for de rettigheter vi har opparbeidet gjennom gode avtaler og god dialog med bedriftenes ledelser, sier han.

IT-forbundet har gjennom sin tiårsperiode forhandlet frem små og store avtaler, blant annet en forsikringsavtale gjennom YS som sikrer medlemmene tilgang til gunstige frivillige forsikringer.

Til toppen