Flere IT-sjefer dropper ledermøter

IT-sjefer vil heller bruke tiden til å betjene forretningssiden enn å sitte i ledermøter, viser en fersk undersøkelse.

Stadig færre norske IT-sjefer sitter i ledergruppen hos sin arbeidsgiver, viser en undersøkelse gjort av Synovate MMI på oppdrag for IT-konsulentselskapet Steria.

256 norske IT-sjefer har deltatt. Rundt to av fem oppgir at de sitter i ledergruppen på høyeste nivå i virksomheten de arbeider i, en nedgang på 13 prosent fra 2004.

– Vi vet at dagens IT-sjefer bruker stadig mer tid og ressurser på å betjene forretningssiden. Dermed er det litt trist å se at stadig færre bedrifter og organisasjoner ser verdien av å ha med øverste IT-ansvarlig i ledergruppen, sier Anders Lindgren, som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i IT-konsulentselskapet Steria.

For i samme undersøkelse svarer to av tre IT-sjefer at oppfylling av nye krav fra forretningssiden vil få høy prioritet hos IT-avdelingen i tiden fremover. Dette er en økning på over 20 prosent fra 2004.

Historisk har IT-avdelingen hatt ord på seg for å være mer teoretisk enn praktisk anlagt. It-medarbeiderne har sittet på datarommet og holdt på med sitt, upåvirket av virksomhetens gjøren og laden. Det har heller ikke vært forventet at de skulle forstå eller være spesielt engasjert i virksomhetens forretningsområder.

Ifølge undersøkelsen sitter 46 prosent av danske IT-sjefer i ledergrupper, mens svenske IT-sjefer lider under samme forhold som deres norske kolleger.

Til toppen