BEDRIFTSTEKNOLOGI

Flere jenter på datastudiet

- Overveldende respons som gir oss minimum 30 prosent jenter til høsten, sier prorektor Rigmor Austgulen ved NTNU. Allerede nå kan universitetet slå fast at jentene har fulgt oppfordringen og søkt seg til sivilingeniørstudiet i datateknikk.

Liv Torild Mytting
8. aug. 1997 - 12:03

Dersom jentene som nå har fått tilbud om plass ved NTNU takker ja til plassene, vil datateknikkstudiet få en jenteandel som vil være minimum

30 prosent av 125 plasser. Dette vil i så fall bli en formidabel økning fra i fjor, da bare fem-seks prosent av søkerne var jenter. Alle som har fått tilbud om jenteopptak har frist til 10 august med å svare, mens svarene fra det ordinære hovedopptaket til nå har gitt en jenteandel på 12,3 prosent.

Totalt var det 30 jenter som søkte ordinært opptak, 17 av disse har nå takket ja til studiene. 46 jenter har søkt om jenteopptak, mens 30 av disse får tilbud om plass. Jenteandelen vil derfor øke betraktelig når tallene for suppleringsopptaket og jenteopptaket foreligger. NTNU kan allikevel nå slå fast at jentesatsingen har lykkes.

- Det har jo vært endel diskusjoner om hvorvidt det var riktig å innføre jentekvoter, og det har blitt pekt på at dette kan gi oss jenter med dårligere karakterer, derfor er det gledelig å konstantere at dette har vist seg ikke å stemme, sier Rigmor Austgulen ved NTNU til digi.

- I år har sivilingeniørstudiet i datateknikk hatt en enorm søkning, og den ordinære poenggrensen var 60 poeng. Når da jenteopptaket hadde en grense på 54 poeng, er dette jenter med karakterer langt over gjennomsnittet. - Målet vårt er at det på sikt ikke skal være nødvendig å innføre et eget jenteopptak , men slik situasjonen er i dag synes jeg dette er helt riktig, sier Austgulen.

- Vi har også satt igang mange tiltak for å prøve å holde på disse jentene, sier Austgulen. - Vi håper at tilstrømningen i seg selv vil gi et bra miljø for jenter, men vi vil også sette igang forskning omkring datateknikkstudiet hvor disse jentene er en ressurs vi vil bruke. Bl.a. må vi nå finne ut hva det var som gjorde at disse jentene kom, og om kinoreklame, brosjyrer og jentedag hadde noen innvirkning på deres skolevalg. Vi vil også i større grad la jentene påvirke gruppeundervisningen og undervisningsopplegget, legger Austgulen til.

Sudentene ved datateknikkstudiet ved NTNU er også veldig positive til å få inn så mange jenter, som uten tvil vil påvirke både miljøet og studiesitusasjonen.

Jenteandelen ved sivilingeniørstudiene i datateknikk er uansett lave i forhold til studiene i kjemi, som til nå har 47,3 prosent jenter, sivilarkitektstudiet med 48,1 prosent jenter og teknisk design hvor jentene ser ut til å bli i flertall med hele 60 prosent av plassene etter hovedopptaket. Studiet som ser ut til å få desidert flest gutter er metalliurgi hvor foreløpig bare én jente har takket ja blant 42 gutter.

(Kilde: Alle tall gitt av studieavdelingen ved NTNU)

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.