Flere kontorbygg til IT Fornebu

IT Fornebu Eiendom setter i gang et nytt og stort anlagt byggeprosjekt.

Flere kontorbygg til IT Fornebu

IT Fornebu Eiendom setter i gang et nytt og stort anlagt byggeprosjekt.

IT Fornebu Eiendom skal utvide kontorkapasiteten på Fornebu for å tiltrekke seg flere store teknologitunge bedrifter.

Det skal nå bygges fire nye femetasjes blokker og et portalbygg som til sammen vil utgjøre 26 000 kvadratmeter.

– Prislappen er på cirka en halv milliard kroner, sier markedssjef Kjetil Krutnes i IT Fornebu Eiendom til Dagens Næringsliv.

Målet er at de nye byggene skal være klare for innflytting i første kvartal i 2008. Krutnes tror ikke det vil bli noe problem å fylle de nye lokalene.

– Med den knapphet på arbeidskraft de kunnskapsintensive bedriftene nå opplever, tror vi at det å ha lokaler nær sjøen og nær Oslo, gjør at Fornebu blir attraktiv for både arbeidstagere og for utenlandske besøkende, sier Krutnes.

Til toppen