Flere kutt hos Novell

Novell omsatte mer enn forventet, men leverte likevel røde tall. Staben skal reduseres med enda ti prosent.

Novell omsatte mer enn forventet, men leverte likevel røde tall. Staben skal reduseres med enda ti prosent.

I sitt tredje kvartal, avsluttet 31. juli, omsatte Novell for 283 millioner dollar, omtrent det samme som i dette kvartalet i fjor. Analytikerne hadde ventet 278 millioner dollar.

Resultatet ble derimot i tråd med forventningene: 12 millioner dollar i minus, tilsvarende 3 cents per aksje. I julikvartalet i fjor noterte Novell et overskudd på 10 millioner dollar.

Novell fortalte samtidig at de hadde i hovedsak gjennomført stillingskutt på 600 årsverk, slik at manntallet er nede i 5700. Nedbemanningen skal bidra til en samlet kostnadsreduksjon på 100 millioner dollar årlig.

Restruktureringen av Novell innebærer ellers en større satsing på Linux, samtidig som nettoperativsystemet NetWare fortsetter å utvikles, blant annet for å tilby enkel systemintegrering for bedrifter med heterogene plattformer. Forventningen er at Linux skal bidra til å øke omsetningen av NetWare, som vil oppgraderes til versjon 6.5 i løpet av august, og siden til versjon 7.0.

Satsingen på Linux var begrunnelsen bak selskapets overtakelse av Ximian tidligere denne måneden.

Aksjekursen steg én prosent etter at tallene ble kjent.

Til toppen