Flere langtidsledige IT-folk

Mens IT-ledigheten har gått ned måned for måned, har tallet på langtidsledige krøpet oppover.

Mens IT-ledigheten har gått ned måned for måned, har tallet på langtidsledige krøpet oppover.

digi.no omtalte i går at IT-ledigheten har gått kraftig nedover måned for måned i hele 2004. Riktignok synes det nå å flate ut, men nedgangen fortsetter jevnt og trutt.

    Les også:

I september i år var det 2.100 arbeidsledige IT-folk, som er 262 færre enn september i fjor. Dette gir en nedgang på åtte prosent. Samtidig har stillingstilgangen på nye IKT-jobber i snitt økt med 50 prosent.

Men bildet er ikke ensidig positivt, for køen for langtidsledige vokser. Ved utgangen av september var det 766 langtidsledige registrert hos Aetat, som er 46 flere enn september året før.

Andelen langtidsledige IT-folk utgjør nesten 37 prosent. Til sammenligning er andelen langtidsledige for alle yrkesgrupper bare 28 prosent.

– Det kan synes som at langtidsledige blir skviset i forhold til nyutdannede IT-folk og korttidsledige, sier underdirektør Hans Kure til digi.no.

Totalt var det utlyst 280 ledige stillinger på Aetats nettsider, annonser i aviser, tidsskrifter eller henvisninger fra bedriftenes egne hjemmesider. I tillegg rekrutteres det gjennom personlige nettverk.

Til toppen