Flere mobiltelefoner enn nordmenn

For første gang finnes det nå flere mobilabonnement i bruk enn det finnes innbyggere i Norge.

For første gang finnes det nå flere mobilabonnement i bruk enn det finnes innbyggere i Norge.

Post- og teletilsynet la i dag frem sin årlige statusrapport for det norske telemarkedet.

Tallene viser hvor rask vi nå dreier oss fra fast-telefoni til mobil. For i løpet av 2004 passerte antall mobilabonnement folketallet i Norge.

Her er noen av tallene fra tilsynets rapport.

- 17 av 100 husstander har ikke fasttelefon. Antall trafikkminutter fra fasttelefoner faller med 12 prosent og teleselskapenes inntekter (ekskl. terminering) faller 10 prosent fra i fjor.

- Det er registrert 4.716.000 mobilabonnement i Norge (102 %) *

Litt av dette skyldes nok at en del mobilabonnementer nok er utstyr som ikke brukes til å prate med, men som sørger for kommunikasjon, for eksempel til å styre varmen på hytter.

- I 2004 ble det sendt 3,65 milliarder SMS, 494 millioner innholdsmeldinger og 72 millioner MMS. Hver mobilbruker snakker 90 minutter mer i mobiltelefonen og sender 40 flere SMS og 11 flere MMS enn i fjor.

- På fasttelefonmarkedet mister både Telenor og Tele2 andeler til de mindre utfordrerne

48.000 har tatt i bruk bredbåndstelefoni (Et anslag per 1.mai er 75-80.000)

- 30 av 100 husstander har bredbånd. På samme tidspunkt i fjor hadde 18 av 100 husstander bredbånd. (Et anslag per 1.mai 2005 er at 35 av 100 husstander har bredbånd)

Til toppen