Flere modne og erfarne medarbeidere i CV-basene

Rekrutteringsselskapet Jobline opplever sterk vekst av erfarne medarbeidere i sin CV-database. Samtidig er det ikke lenger bare IT-folk som bruker nettet som kanal når de er ute etter ny jobb.

Rekrutteringsselskapet Jobline opplever sterk vekst av erfarne medarbeidere i sin CV-database. Samtidig er det ikke lenger bare IT-folk som bruker nettet som kanal når de er ute etter ny jobb.

Jobline har gjennomført en undersøkelse blant sine kandidater som viser at det nå er langt flere erfarne medarbeidere som bruker nettet som kanal når de skal søke jobb.

Aldersgruppen 35-45 år utgjør nå 15,7 prosent av den europeiske databasen, mot 12 prosent i juli 2000. Det faktiske antallet kandidater i alderen 35-45 er nå omlag 190.000. I tillegg opplyser rekrutteringsselskapet at den totale databasen har økt fra 500.000 kandidater i juli 2000 til 1,2 millioner i første kvartal i år.

Kandidatene ønsker jobb innen en rekke bransjer og funksjoner, men fortsatt er nærmere en av fem arbeidssøkere interessert i en jobb innen IKT-sektoren.

Andelen av andre bransjer øker forholdsmessig langt raskere, påpeker Jobline-direktør Haakon Gellein.


- Nettrekruttering var for kun to år siden for spesielt interesserte innen IT-sektoren. I dag ser vi at vi har en betydelig bredde i kandidatstrukturen vår. Dette synliggjøres også gjennom vår kundemasse som blir stadig mer differensiert. IKT-selskapene utgjør i dag en betydelig mindre andel av våre kunder enn de gjorde for kun ett år siden, sier Gellein i en pressemelding.

I juli i fjor var det flere kvinner enn menn blant Joblines kandidater. Nå består databasen av 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. Halvparten av kandidatene i databasen er mellom 25 og 35 år.

86 prosent av kandidatene har svart på hvilken bransje de helst vil jobbe i. 18 prosent sier de vil jobbe innen data, IT og telekom, 11 prosent vil jobbe med markedsføring og reklame, ni prosent vil jobbe med økonomi, syv prosent med organisasjon og bedriftsledelse og seks prosent med kultur og media.

Til toppen