Flere norske nettsteder berørt av massiv passordlekkasje

Epostadressene og passordene til mange av brukerne har blitt stjålet.

Flere norske nettsteder berørt av massiv passordlekkasje
Det dreier seg om enorme mengder med brukernavn/epostadresser og passord i enten klartekst eller hashet. Passordsamlingene har blitt lagt ut for salg, men er også gratis og nokså enkelt tilgjengelige andre steder. Foto: Sanix

I midten av januar ble det kjent at blant annet sikkerhetsforskeren Troy Hunt hadde fått tilgang til en enorm samling med kompromitterte brukernavn og passord. I alt skal samlingen, som senere har blitt kalt for Collection #1, inneholde 87 gigabyte med data, inkludert 2,7 milliarder kombinasjoner av epostadresser og passord.