Flere nye maskinkrav for Windows Vista

Nye krav til Windows Vista-maskinvare forteller hvordan Microsoft ser for seg morgendagens PC-er.

Flere nye maskinkrav for Windows Vista

Nye krav til Windows Vista-maskinvare forteller hvordan Microsoft ser for seg morgendagens PC-er.

Microsoft har nylig publisert en rekke krav, som PC-leverandører må forholde seg til for å kunne utstyre nye PC-er med logoer, som skal fortelle at PC-er klare for å kjøre Windows Vista. Flere av kravene er vært kjent lenge, men i dokumentersom nylig er blitt utgitt, har det kommet fram en hel del nye detaljer.

Windows Vista skal bli fullt tilgjengelig på markedet i begynnelsen av 2007. For å gi PC-leverandørene litt mer tid, vil en del av kravene ikke bli innført før 1. juli 2007. Maskiner vil ikke kunne selges som klare for Windows Vista hvis de ikke tilfredsstiller de nye kravene.

Enkelte av kravene gjelder bare Vista Premium, det vil si Windows Vista-versjoner som blant annet støtter det grafikkintensive brukergrensesnittet Aero. Kravene avhenger også av type PC. Microsoft definerer fem typer, ”desktop”, ”all-in-one” (desktop med integrert skjerm), ”mobile”, ”ultraportable” og ”ultra mobile”. Forskjellen på de tre siste er primært vekten, samt at ”ultra mobile”-maskiner har en skjerm som maksimalt er 7 tommer stor. Det skilles mellom maskiner beregnet for konsumenter og bedriftsbruker

Minnekonfigurasjon

Det er for lengst blitt kjent at Windows Vista krever et system med minst 512 MB systemminne. Dette er definitivt minimumskrav. Microsoft skriver at 1 GB systemminne anbefales for å sikre ytelsen ved bruk av krevende applikasjoner, for eksempel i forbindelse med tv-opptak, spill, multimedia og bilde- og videoredigering. Systemer som ikke leveres med Aero, det vil si Basic-utgaven av Vista, må ha minst 448 MB med systemminne tilgjengelig for operativsystem. Det vil si at 64 MB minne kan settes av til andre formål, for eksempel som grafikkminne.

Systemer hvor Aero er aktivert, må ha minst 512 MB systemminne tilgjengelig for operativsystemet. Når systemer har mer enn 512 MB systemminne installert, forteller følgende formel hvor mye av det totale systemminnet som kan settes av for annen bruk, for eksempel grafikk:

M=(S – 512)/2

I formelen er M den maksimale minnemengden som kan brukes som blant annet grafikkminne, mens S er det totale systemminnet i maskinen. Et system med 1 GB systemminne vil dermed kunne sette av 256 MB minne til blant annet grafikksystemet.

256MB = (1GB – 512MB)/2

Dette er uavhengig om systemet kjører Aero eller ikke. Men for å få Vista Premium-logoen, må systemene uansett leveres med minst 1 GB minne.

Mengden av nødvendig grafikkminne, enten som en del av systemminnet eller som separat minne på et skjermkort, avhenger av oppløsningen maskinen skal kunne levere og antallet skjermer. 64 MB grafikkminne er tilstrekkelig for én skjerm med oppløsning på mindre enn 1.310.720 piksler (1280x1024). For oppløsninger som er større enn 1.310.720 piksler (1280x1024) og mindre enn 2.304.000 (1920x1200) piksler er det nødvendig med 128 MB grafikkminne. Oppløsninger større enn 2.304.000 (1920x1200) piksler krever 256 MB minne eller mer. Minnemengden må deretter multipliseres med antallet skjermer som skal støttes.

Stasjonære PC-er som leveres uten skjerm, vil måtte støtte minst 128 MB grafikkminne. Minnebåndbredden må vøre på minst 1,6 gigabytes per sekund. For stasjonære PC-er vil dette ved en oppløsning tilsvarende 1280x1024 piksler og en oppfriskningsrate på 60 Hz. For bærbare systemer vil målingen gjøres med den naturlige oppløsningen til den integrerte skjermen.

Men det stilles også andre krav til grafikksystemet. Alle piksler må kunne leveres med 32 bits fargedybde. Grafikkprosessoren må støtte DirectX 9 og ha maskinvarestøtte for Pixel Shader 2.0.

HDTV

Systemer rettet mot konsumentmarkedet vil fra og med 1. juli 2007 måtte levers med en beskyttelsesmekanisme for digitale skjermutganger, for eksempel HDCP, for å bli godkjent som en Premium-enhet.

Systemer som hevder å kunne avspille høyoppløst video, må kunne levere et videosignal med oppløsning på 1280x720 (720p) med høyde/bredde-forholdet 16x9. Dette tilsvarer ifølge Microsoft en datamengde på omtrent 7 Mbit/s. Systemene må også støtte Windows Media Audio 9 Professional med bitrate på 384 kbit/s, 44 kHz, 2-channel 24-bit (A/V) 2-pass CBR, og Windows Media Video 9 Advanced Profile.

    Les også:

Hybride harddisker

Uttalelser fra Microsoft som har kommet fram under ukens Tech-Ed-konferanse, er blitt tolket som at bærbare systemer med Premium-merking vil måtte leveres med hybrid harddisk fra og med 1. juli 2007. Dette viser seg nå å være feil. Spesifikasjonen sier ingenting om at slike harddisker er et krav, men stiller en rekke krav til harddiskene dersom de er inkludert i et Vista Premium-klart system. Harddiskene må ha minst 50 MB flashminne som er tilgjengelig for Windows. Minnet må kunne leses sekvensielt og levere en datastrøm på minst 16 MB/s. Kravet til sekvensiell skriving er på 8 MB/s, selv om det sterkt anbefales at også denne hastigheten er på 16 MB/s. Hastigheten ved ikke-sekvensiell lesing og skriving (random) må være på minimum 4 MB/s.

USB

Fra og med 1. juli 2007 må alle systemer leveres med BIOS eller EFI-kontroller som støtter systemoppstart fra flashbaserte USB-drev. Kravet er at Windows Preinstallation Environment (Windows PE) skal kunne starte på mindre enn 90 sekunder.

Alle maskiner, bortsett fra ultramobile og ultraportable enheter, må leveres med minst to USB 2.0-porter. Begge må kunne levere strøm til både USB 2.0- og USB 1.1-enheter.

Systemer som har minst tre stereolyd-utganger må senest den 1. juni 2008 ta i bruk spesifiserte fargekoder for disse kontaktene. Mikrofoninngangen skal markeres med en rosa ring, linjeinngangen med en lyseblå ring, front L/R-utgangen skal markeres med en limegrønn farge, senter/sub-utgangen med en oransje ring, utgangen for sidehøyttalere med en grå ring, mens utgangen for bakhøyttalere markeres med en svart ring. Hver analoge utgang må ha uavhengige ressurser for digital-til-analog-konvertering som brukes for å oppnå seks kanaler med PCM-avspilling for å få 5.1 surround-lyd.

Driverkvalitet

Premium-systemer må på driversiden opprettholde kvalitetsnivået “grønt”, seneste 120 dager etter at en driver er blitt levert. Driveren må vedlikeholdes i hele levetiden til produktet. Driver Quality Rating (DQR) er basert på antallet krasjtilfeller som har skjedd i forbindelse med en driver i forhold til antallet systemer hvor driveren er blitt installert. Driver Quality Rating er et tall fra 1 til 9 og fargekodes slik:

  • Grønn = mellom 7 og 9 poeng
  • Gul = mellom 4 og 6 poeng
  • Rød = mellom 1 og 3 poeng

Poengsummen til den enkelte driver vil være tilgjengelig på dette nettstedet.

Drivere som etter hvert falles ned på gult eller rødt nivå, fikses og gjøres tilgjengelige for brukerne gjennom Windows Update-tjenesten innen 90 dager etter vurderingen.

Disse og en rekke andre, mindre krav, er beskrevet i dokumenter som kan lastes ned her (kjørbart ZIP-arkiv).

Til toppen