Flere nye tagger på plass i HTML5

W3C med et nytt utkast til standarden.

Flere nye tagger på plass i HTML5
Bilde:

HTML5-arbeidsgruppen i W3C kom i går med det første nye utkastet til den kommende webstandarden siden august i fjor. Det nye utkastet inneholder en rekke endringer. En rekke nye elementer har kommet på plass, mens enkelte har blitt fjernet igjen.

Arbeidet med HTML5 har pågått siden 2007, og ifølge arbeidsgruppens charter skal det avsluttes ved utgangen av 2010. Det betyr ikke at standarden er ferdig på det tidspunktet. Ifølge arbeidsgruppens veikart skal det etter planen legges fram en kandidatutgave i desember i år. Denne skal deretter behandles i minst et år, før det legges fram en foreslått utgave, som eventuelt blir gjort til en offisiell W3C-anbefaling. Dette skal etter planen skje i mars 2012, men det understrekes at tidspunktene er estimater.

I det siste utkastet til HTML5-spesifikasjonen har arbeidsgruppen fjernet dialog-elementet. Det har i stedet blitt erstattet av en seksjon som forteller hvordan samtaler skal oppmerkes.

  • link-elementer av typen feed har blitt fjernet. I stedet benyttes spesifikke medietyper.
  • document.head skal gi enklere tilgang tilgang til head-elementet fra skript.
  • createHTMLDocument() er et nytt programmeringsgrensesnitt (API) som skal gjøre det enkelt å opprette HTML-dokumenter.
  • Elementene meter, progress og output kan nå merkes ved å ble label-elementet
  • Medietypen text/html-sandbox har blitt introdusert for å tillate visning av potensielt fiendtlig innhold uten å forårsake skade.
  • iframe-elementet har fått attributtet srcdoc for å tillate integrering av potensielt fiendtlig innhold. Det er ventet at dette vil bli brukt sammen med attributtene sandbox og seamless.
  • figure-elementet bruker nå det nye elementet figcaption i stedet for legend.
  • details-elementet bruker nå det nye summary-elementet
  • autobuffer-attributtet til media-elementene har blitt døpt om til preload.

I tillegg til dette og en rekke mindre endringer, har Microdata, API-et for canvas-basert 2D-innhold og Web Messaging (postMessage()-API-et) blitt skilt ut i separate spesifikasjonsutkast. Disse anses nå for å være utvidelser til HTML5.

Les mer om: