Flere om mobilbeinet

NetCom forventer minst en ny konkurrent på mobiltelefoni når Samferdselsdepartementet lyser ut tre konsesjoner for DCS-1800 mobiltelefoni senere i vår.

Torsdag er fristen for tilbakemeldinger på Samferdselsdepartementets høringsnotat vedrørende konsesjonsutlysning av tre DCS-1800 lisenser.

Mobiloperatøren NetCom skriver i en pressemelding at en forventer konkurranse fra minst en ny konkurrent på mobilområdet.

NetCom vil også presentere sitt syn på den nye konkurransesituasjonen på en pressekonferanse fredag.

;