Flere ønsker IT-utdanning

Studentene har hørt IT-næringens behov for flere ansatte og velger i større grad enn før IT-relaterte studieretninger ved landets statlige høgskoler og universitet. Men antall studieplasser blir ikke flere, til tross for et skrikende behov innenfor privat og offentlig næringsliv.

Studentene har hørt IT-næringens behov for flere ansatte og velger i større grad enn før IT-relaterte studieretninger ved landets statlige høgskoler og universitet. Men antall studieplasser blir ikke flere, til tross for et skrikende behov innenfor privat og offentlig næringsliv.

Større interresse for IT-faglige studieretninger kan være en konsekvens av at næringslivet gjennom mediene har uttrykt sterkt behov for denne type arbeidskraft.

Til tross for dette vil ikke ekspedisjonssjef i Kirke, utdannings og forskningsdepartementets (KUF), Jan S. Levy, love mer enn 50 ekstra studieplasser til høyere IT-relatert utdanning i år.

Av disse får NTNU i Trondheim 30, mens Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen får hhv. 15 og fem av disse studieplassene.

- Ved høgskolene forsøker vi å få ledig kapasitet ved enkelte utdanninger med lav søkning over på IT-utdanning, men vi vet ennå ikke om dette får særlig effekt. - Det generelle problemet på ingeniørutdanning er at det ikke er nok kvalifiserte søkere, sier han til digi.

Ved en institusjon som NTNU er det hard kamp om dataplassene. Til datastudiene kan institusjonen velge og vrake i godt kvalifiserte studenter blant 2.100 søkere til 130 studieplasser. NTNU vil ved årets opptak gjennomføre et ekstra-opptak av 30 jenter på datastudiet.

Prorektor ved NTNU, Rigmor Austgulen, sier til digi at det er gjort et estimat på hvor stort behovet for nyutdannet arbeidskraft i næringslivet er. Dette forteller at behovet er omtrent dobbelt så stort som tilbudet innenfor fagområdet, sier hun. For NTNU betyr dette 200 studetner, istedet for dagens 100.

NTNU vil ta opp 60 ekstra studenter på siv.ing. studiet i år, der 30 er det omtalte jente-opptaket, som gjøres ved omprioriteringer på institusjonens eget budsjett. 30 andre studieplasser kommer som en følge av ekstrabevilgniger.

- Vi har søkt departementet om å få doble vår utdanningskapsitet, men har så langt ikke fått noen tilbakemelding på dette.

NTNU har også gitt sitt forslag til hva som skal ligge på Fornebu, om flyplassen blir et IT-senter. Tanken var at studentene var på Fornebu i sitt femte studieår i siv. ing-utdanningen, i nær tilknytning til næringslivet. - Modellen har vi diskutert med Telenor, som har gitt sin tilslutning .

Austgulen sier at en ved NTNU ennå ikke er ferdig med diskusjonen om hva en skal prioritere eller omprioritere på når høstens studier tar til.

Studieplasser tilgjengelige:

  • Høgskoleingeniør, datafag: 660 studieplasser
  • Høgskoleingeniør, elektronikk: 850
  • NTNU, datateknikk: 150, elektronikk: 90
  • Ulike utdanninger ved høgskolene i Stavanger, Narvik og Trømsø: 100
  • Den polytekniske høgskolen: ca. 60
  • Høgskolekandidater, i ikke ingeniørrettede fag, ved statlige høgskoler, Den Polytekniske Høgskole: 740
  • I tillegg kommer høgere grader ved universitetene.

Søkning til datafag ved 10 høgskoler, høsten 1997: (tilgjengelige studieplasser i parantes)

Høgskole 1997:

Søkere

1997:

Primærsøkere

1996:

Søkere

1996:

Primærsøkere

1995:

Søkere

1995:

Primærsøkere

Agder 722 123 662 82 (60) 594 80
Bergen 1113 213 855 174 (70) 1201 240
Buskerud 681 96 554 76 (50) 632 127
Gjøvik 684 90 539 47 (51) 723 88
Narvik 270 49 268 36 (40) 339 45
Oslo 1556 318 1318 277 (90) 1385 340
Stavanger 927 165 636 100 (22) 499 130
Sør-Trøndelag 1065 198 849 132 (90) 1143 229
Tromsø 361 66 322 31 (28) 437 52
Østfold 620 81 564 59 (40) 842 77
Ålesund 363 35 297 31 (40) 366 41
8362 1434 6864 1045 (581) 8170 1449

Kilde: Samordnet Opptak

Søkere= alle søkerne Primærsøkere= alle med studiestedet som første prioritet

Til toppen