Abonner
DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Flere oppgaver flyttes ut av Direktoratet for e-helse

Prosjektleder-ansvar flyttes fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett. – En presisering og en tydeliggjøring, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Mariann Hornnes.

– Jeg tror man kan ha undervurdert hvor viktig felles arkitekturprinsipper, språk og standarder er, sier Mariann Hornnes.
– Jeg tror man kan ha undervurdert hvor viktig felles arkitekturprinsipper, språk og standarder er, sier Mariann Hornnes. Foto: Marianne Gjessing

«Vi knytter Helse-Norge sammen» skilter Norsk helsenett med på topplass på egne nettsider, mens Direktoratet for e-helse «jobber for et enklere Helse-Norge». Å forstå hvem som jobber med hva kan være utfordrende.