Flere på nett i Europa enn i Nord-Amerika

Den siste opptellingen av verdens Internett-bruk viser at to barrierer er brutt.

Den siste opptellingen av verdens Internett-bruk viser at to barrierer er brutt.

Ferske tall viser nå at det trolig for første gang er flere Internett-brukere i Europa enn i Nord-Amerika. Nua Internet Survey oppgir ikke historiske tall, men generelt tok Internett-bruken av tidligere i Nord-Amerika og har senere flatet ut. Europa kom etter og har nå altså passert Nord-Amerika.

Nua-tallene viser også at én av ti mennesker i verden nå har tilgang på Internett. I Norge og andre nordiske land har over halvparten av befolkningen tilgang på Internett, men resten av verden ligger langt bak dette.

En fersk opptelling fra Nua viser at 606 millioner mennesker har tilgang til Internett. Når jordens befolkning nå er oppe i 6,1 milliarder mennesker betyr det at andelen med Internett-tilgang har kommet opp i ti prosent.

I Europa er andelen 31,5 prosent (190,9 millioner), i Asia 187,2 millioner, Nord-Amerika 182,7 millioner, 33,4 millioner fra Latin-Amerika, 6,3 millioner fra Afrika og 5,1 millioner fra Midt-Østen.

Nua Internet Survey: How Many Online.


OBS: Du bør kanskje være forsiktig med å melde deg på Nuas varslingsliste. En digi.no-leser melder at han etter å ha leste denne saken opprettet en ny epost-adresse og gav den til Nua. Etter bare to minutter begynte uønsket epost-reklame å velte inn.

Til toppen